Beste kundeopplevelse på nett

Juryen vil kåre vinnere på bakgrunn av innsendt materiell.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Kommunikasjon: Løsningen profilerer bedriften og dens produkter (varer og tjenester) til målgruppen på en god måte. Informasjonen er relevant for målgruppen. Det er enkelt å finne siden på nett.
  • Brukervennlighet: Løsningen er ryddig og oversiktlig, og er enkel å navigere i. Nettsiden skaper et ønske hos målgruppen om flere besøk.
  • Teknisk: Funksjonaliteten forbedrer brukeropplevelsen. Dersom løsningen inneholder nettbutikk er sikkerhet ved betaling og betalingsalternativ ivaretatt.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

➢ Navn på konkurransen «Beste kundeopplevelse på nett».

➢ Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

➢ Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

➢ Ungdomsbedriftens web-adresse (URL).

➢ Kort beskrivelse av forretningsideen og hvem som er målgruppen for bedriften/produktet.

➢ Informasjon om kriteriene over.