Beste forretningsmodell/-plan

Juryen vil kåre vinnere på bakgrunn av innsendt materiell. Dersom juryen har spørsmål til det innsendte materiellet vil dere bli kontaktet.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

  • Forretningsideen er forklart på en god måte
  • Det er tydelig hvem kunden/målgruppen er
  • Det er tydelig hvilken verdi produktet skaper for kunden
  • Elevene kan vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig
  • Elevene har identifisert nettverk/partnere som kan hjelpe dem

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

C. Forretningsmodell eller forretningsplan i PDF-format (maks 12 sider – inkludert forside og bakside) Dersom dere velger å sende inn en forretningsmodell så ber vi dere utdype de ulike punktene.