Beste arbeidsprosess

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene, torsdag 17. februar. Bedriftene vil få besøk av jury på fylkesmesterskapsdagen.


Kriterier:

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

Elevene:

  • kan forklare og dokumentere arbeidsprosessen for sine produkt/tjenester fra ide til ferdigstilling. Her skal man kunne begrunne valg som er tatt underveis.
  • kan vurdere resultatet av eget arbeid
  • har et reflektert forhold til valg av materialer og produksjonsmetode
  • har et bevisst forhold til HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
  • har et bevisst forhold til bærekraft i sin produksjon

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A
. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter)
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.