Konkurranser

Flere av konkurransene blir vurdert ved et digitalt intervju, som gjennomføres mandag til fredag uke 7, altså 14. - 18. februar.


Informasjon om juryarbeidet i de enkelte konkurransene:

Jurymedlemmene må lese seg opp på konkurransekriteriene i den kategorien de skal juryere før de kommer til jurymøte.

Vi oppfordrer jurymedlemmene til å vektlegge konkurransekriteriene under selve vurderingen. Dersom dere trenger et system for å vekte / vurdere ungdomsbedriftene opp mot hverandre (tall/karakterer eller lignende) så står dere fritt til å utarbeide et slikt system på egenhånd.

Informasjon om de konkurransene der det skal leveres inn materiell fra ungdomsbedriftene

Vi opplever hvert år at det er noen påmeldte bedrifter som unnlater å levere inn materiell i en kategori som krever innlevering. Ungdomsbedrifter som ikke leverer påkrevd konkurransemateriell i en konkurranse skal ikke inngå i juryens vurdering, og blir i praksis ekskludert fra den aktuelle konkurransen.

Jurymøter i de enkelte kategoriene

Totalt er det 14 kategorier på Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter Vestland 2022. En av kategoriene blir vurdert under det fysiske arrangementet i Bergen/Førde den 15. mars ved at juryen møtes mot slutten av dagen og bestemmer vinnerne. Det gjelder kategorien "2. Beste presentasjon og utstilling". Dersom det viser seg at arrangementet går digitalt vil denne kategorien utgå.

For kategoriene "1. Beste videopitch", 2. "Beste kundeopplevelse på nett" og 3. "Beste forretningsmodell/plan" så gjelder følgende løsning: En juryleder blir pekt ut av Ungt Entreprenørskap Vestland. Juryleder har ansvar for å kalle inn juryen i sin helhet til et møte der de, på bakgrunn av innsendt materiell og dokumentasjon, kårer vinnere i kategoriene.

I alle øvrige kategorier vil det arrangeres digitale jurymøter i regi av Ungt Entreprenørskap Vestland. Hvert jurymedlem vil få en innkalling til et digitalt møte for sin kategori. Der skal de deltakende ungdomsbedriftene vurderes på grunnlag av innsendt dokumentasjon samt et 10-15 minutters møte der juryen får anledning til å intervjue hver deltakende bedrift. Jurymøter i kategori 5 - 14 vil foregå på disse tidspunktene:

  • 5. Beste markedsføring: Mandag 14. februar kl. 09.00 - 14.00
  • 6. Størst verdiskapingspotensiale: Mandag 14. februar kl. 09.00 - 14.00
  • 7. Beste regnskap: Mandag 14. februar kl. 09.00 - 14.00
  • 8. Beste samarbeid med næringslivet: Tirsdag 15. februar kl. 09.00 - 14.00
  • 9. Bærekraftsprisen: Tirsdag 15. februar kl. 09.00 - 14.00
  • 10. Innovasjonsprisen: Onsdag 16. februar kl. 09.00 - 14.00
  • 11. Jord-Fjord-Bord prisen: Onsdag 16. februar kl. 09.00 - 14.00
  • 12. Beste produksjons/tjenestebedrift: Torsdag 17. februar kl. 09.00 - 14.00
  • 13. Beste arbeidsprosess: Torsdag 17. februar kl. 09.00 - 14.00
  • 14. Beste ungdomsbedrift: Fredag 18. februar kl. 09.00 - 14.00