Beste stand/video

Den samla vurderinga tek utgangspunkt i desse punkta:

  • Estetisk uttrykk og utforming av stand /video
  • Personleg uttrykk, formidling og munnleg presentasjon