Beste salsbedrift

Den samla vurderingen tek utgangspunkt i desse punkta:

  • At bedrifta har sal og inntening
  • Treng ikkje alltid vere berre nye idear, men at bedrifta klarer å selje