Beste nærmiljø-/lokalsamfunnsprosjekt

Den samla vurderinga tek utgangspunkt i desse punkta:

  • Tek utgangspunkt i nærmiljø/lokalsamfunnet
  • Ny-tenkande
  • Kjem innbyggjarane til nytte