Beste ide

Den samla vurderina tek utgangspunkt i desse punkta:

  • At ideen er innovativ og nyskapande
  • At ideen er mogleg å gjennomføre
  • Korleis har ein kome fram til ideen?