Beste elevbedrift

Den samla vurderinga tek utgangspunkt i desse punkta:

  • Korleis bedrifta har marknadsført seg
  • Produktet/tenesta til elevbedrifta
  • Korleis ein kom fram til produktet/tenesta
  • Økonomisk oppstilling/budsjett/rekneskap