Bærekraftsprisen

Den samla vurderinga tek utgangspunkt i desse punkta:

  • Løysingane er kreative
  • Er det nye idear?
  • Vil ideen bidra til å reduser forbruk eller mengda på avfall?
  • Kan ideen gjennomførast ein gong (i framtida)?