Program for dagen

09.00 – 10.00 Registrering og klargjering av stand på messeområdet.
* Stand vil bli tildelt ved registrering av bedrifta.

10.00- 10.30 Opning av Elevbedriftsmessa 2022 i kinosalen.

10.30 Utstillingane opnar.

Juryane vil gå rundt på stand og samle informasjon.

Lunsj Det vil bli utdelt ein baguett og drikke til dei elevane som står på stand.

12.30 Utstillingane stengjer. Alle er ansvarleg for å rydde sine standar.

13.00 – 13.15 Kåring av vinnarar i dei ulike klassane. Premiering!

Vel heim!


* Vi tek atterhald om evt. endringar i programmet.