bærekraftsprisen

Juryen vil ta utgangspunkt i følgende kriterier:

  • Elevbedriften legger tydelig vekt på bærekraft (miljømessig-, sosialt- eller økonomisk bærekraft).
  • Elevbedriften har fokus på bærekraft gjennom hele prosessen fra produksjon til salg (råvarer, emballasje, avfallshåndtering etc.)
  • Elevbedriften kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Dere må leverer:

  • En videopitch hvor dere beskriver hvilken bedrift dere er og deres produkt (vare/tjeneste)
  • En kort, skriftlig beskrivelse av forretningsideen deres.
  • Logo

Valgfritt: Et bilde av elevbedriften hvor dere viser frem deres vare/tjeneste

Premie:

1. plass: 750 kr

2. plass: 500 kr