Årsmelding 2021: Vestland

Heleteamet

2021 har på flere måter vært et spennende år for UE. Fagfornyelsen har virkelig satt entreprenørskapsarbeid i skolen på dagsordenen, og vi har fått til et godt samarbeid med mange av skolene i fylket!

Vårt viktigste fokus har vært på leveranser til skolene i de kommunene som har avtaler med oss, og til de videregående skolene i hele fylket som ikke hadde rødt nivå. Det var og høyskole som tok i bruk Studentbedrift programmet midt i pandemien og lyktes med dette.

Vi er stolte over at arbeidet med ungdomsbedrifter viste seg å bli stabilt dette skoleåret takket være dedikerte lærere.

Å bygge en kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet og for velferdsstaten Norge. Vi kommer til å trenge folk som evner å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier framover. Det trengs når man skal videreutvikle eksisterende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Elevene blir utfordret til å tenke bærekraftig i praksis når de jobber med SMARTere Teknologi, elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift. Lærebøkene gir dem verktøy og evne til refleksjon, men det er gjennom praktisk læring elevene lærer å bruke denne kunnskapen. De blir rustet til å møte og løse fremtidens utfordringer.

Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom arbeidsliv og skole. I den forbindelse er vi takknemlige for at våre samarbeidspartnere, tross pandemi støtter det arbeidet som organisasjonen gjør og ikke minst stiller opp der det trengs. Vi mener at de unge er viktig for bedriftene og bedriftene er avhengig av barn og ungdom for å lykke med fremtidens arbeidsmarked!

Tusen takk til teamet i Ungt Entreprenørskap Vestland, dere gjør en fantastisk innsats for ung skaperkraft!

Vi takker styret og våre viktige samarbeidspartnere.

Årsregnskap for Ungt Entreprenørskap Vestland

Gry Sæterdal
Daglig leder

Her er høydepunkter og informasjon om noe av det vi har gjennomført i løpet av 2021


Årets entreprenørskapslærer Vestland 2021!

Brita Engeseth ble kåret til årets entreprenørskapslærer i Vestland fylke. Overraskelsen var stor da elever fra hennes tidligere ungdomsbedrifter og Ungt Entreprenørskap kom på besøk til Sotra videregående skole i lunsjpausen.

Les mer her


Grunnskole

Barn løser komplekse samfunnsutfordringer i SMARTere teknologi

Undervisningopplegget SMARTere teknologi har fått 1660 6.trinnselever, fra hele Vestland, til å løse utfordringer fra lokalt arbeids- og næringsliv. Skoler fra 10 kommuner stilte i Fylkesfinalen, og Strusshamn skule, i Askøy kommune, gikk til slutt av med seieren.

Les mer her

Samarbeid med Vil Vite 2

Samarbeider om kreativitet og entreprenørskap i skolen

I år gikk Ungt Entreprenørskap Vestland og VilVite sammen om et læringstilbud rettet mot elever som deltar i SMARTere teknologi.

Les mer her

Drengen lite

Entreprenørskap på ungdomsskoler!

Elevbedrift er en fleksibel metode hvor elever starter, driver og avvikler sin egen lille bedrift. Man kan jobbe med elevbedrift gjennom et helt skoleår, eller man kan bruke det som et tverrfaglig prosjekt over kortere tid. Noen fine eksempler på elevbedrifter finner man på Voss ungdomsskole

Les mer her


Videregående skole

FF vinner collage xtra lite

BEST PÅ FYLKESFEST

Tidenes største entreprenørskapsfest for ungdom på Vestlandet ble gjennomført med over 1000 elever, 100 næringslivsaktører og nærmere 100 lærere. Behold UB fra Amalie Skram tok den høythengende prisen “Beste ungdomsbedrift” og fikk gullbillett til NM.

Les mer her

Cozy vintage UB Beste markedsforing

Fremtidens sjefer og medarbeidere vant priser i NM

Over 11 000 elever fra hele landet har skapt sine egne ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap. 15 ungdomsbedrifter fra Vestland ble sendt videre til NM. Vestlandet vant tre priser og utmerket seg på markedsføring, ledelse og kundeopplevelser.

Les mer her

PILOT MENTORPROGRAM

Kompetanseheving for fremtidens ledere

Ungt Entreprenørskap er en viktig brobygger mellom skoler og næringsliv. Høsten 2021 startet vi et superspennende pilotprosjekt med mentorprogram!

Les mer her

1 2 og 3 plass

Havbruksinnovasjon på timeplanen

Ungt Entreprenørskap gjennomførte Innovasjonscamp sammen med NCE Seafood Innovation og Lerøy på Nordahl Grieg i Bergen.

Les mer her


Høyere utdanning

Innovasjonscamper ved HVL

Ungt Entreprenørskap Vestland har to faste årlege innovasjonscampar ved Høgskulen på Vestlandet. Den eine i Sogndal med studentar på idrett og friluftsliv og den andre i Førde med studentar på ingeniørfag og helsefag (sjukepleie). Innovasjonscampen på Campus Sogndal vart avvikla digitalt den 31 august med 4 ulike oppdragsgjevarar: Aktivitetsveka for barn, Crossfit Fjøra, Folkelig og Sognagrepet. Sistnemnde er ei tidlegare studentbedrift som no har etablert seg i Sogndal som enkeltpersonføretak. Oppdraga på innovasjonscampen var tilpassa studentmålgruppa, blant anna «korleis legge til rette for at innvandrarbarn deltek meir i fritidsaktivitetar» og «korleis legge til rette lavterskel tilbod med tanke på fysisk aktivitet».


Innovasjonscampen i Førde var fysisk med rundt 100 studentar frå bachelor sjukepleie og ingeniør. Gruppene var satt saman på tvers av dei to bachelorstudia og oppdraget frå Hjelpemiddelpartner AS på Sandane var tverrfagleg og gjekk ut på at studentane skulle komme opp med nye hjelpemiddel for eldre og funksjonshemma som dei kan ha nytte av i kvardagen. Dagleg leiar i Hjelpemiddelpartner AS, Thomas Falch Eide var svært nøgd med studentane sin innsats og uttalte i etterkant at «her kom det opp mange gode idèar til nye hjelpemiddel og utviling av eksisterande hjelpemidel for vår bedrift. Svært nyttig for oss å komme i dialog med desse studentane og utvikle ting i lag».

20211028 092938
20211028 101156
20211028 120601
20211028 123505
Vi leier SB

Studentbedrifter

I 2021 vart det registrert 29 studentbedrifter i Vestland fylke på 5 høgare utdanningsinstitusjonar: Høyskolen Kristiania campus Bergen, Handelshøyskolen BI campus Bergen, HVL Campus Bergen, HVL Campus Sogndal, Fagskulen i Sogn og Fjordane og Sunnhordaland Folkehøyskole. Dei ulike studentane kjem frå utdanningar som ingeniør, folkehelse, idrett, reiseliv og lærarutdanning. Studentane ved HVL tek emnet «Innovasjon, studentbedrift og berekraft» der dei blant anna får ei innføring i entreprenørskapsteori og opplæring i økonomi og marknadsføring.

Lille Yang SB

NM for studentbedrifter

Fire studentbedrifter frå Vestland deltok på Norgesmeisterskapet for studentbedrifter i starten av juni 2021: Lille Yang SB- Høyskolen Kristiania med ein applikasjon som skal gjere det enklare for folk med matvareallergiar når dei er på restaurant. Freezeorganizer SB med eit hyllesystem for fryseboksar. Vi Leier SB frå Handelshøyskolen BI med ein plattform for privatutleige. Sognagames SB med ein sosial plattform for studentar og unge vaksne.


Det ble publisert flere episoder i 2021. Trykk på lenken over for mer informasjon.

Laerertanken