Årsmelding 2020: Vestland

Leder

2020 har på flere måter vært et spennende år for UE. Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane og Ungt Entreprenørskap Hordaland ble offisielt til Ungt Entreprenørskap Vestland. Vi ble til et stort team som skulle samkjøres og bli godt kjent i tillegg til å sikre gode leveranser i skolene i en tid med pandemi. Sammen skal vi jobbe mot skolene hvor fagfornyelsen gjør at entreprenørskap som pedagogisk metode står sterkere enn noen gang!

Vårt viktigste fokus har vært på leveranser til skolene i de kommunene som har avtaler med oss, og til de videregående skolene i hele fylket som ikke hadde rødt nivå. Det var og høyskole som tok i bruk Studentbedrift programmet midt i pandemien og lyktes med dette.

Vi er stolte over at arbeidet med ungdomsbedrifter viste seg å bli stabilt dette skoleåret takket være dedikerte lærere.

Å bygge en kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet og for velferdsstaten Norge. Vi kommer til å trenge folk som evner å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier framover. Det trengs når man skal videreutvikle eksisterende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Elevene blir utfordret til å tenke bærekraftig i praksis når de jobber med SMARTere Teknologi, elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift. Lærebøkene gir dem verktøy og evne til refleksjon, men det er gjennom praktisk læring elevene lærer å bruke denne kunnskapen. De blir rustet til å møte og løse fremtidens utfordringer.

Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom arbeidsliv og skole. I den forbindelse er vi takknemlige for at våre samarbeidspartnere, tross pandemi støtter det arbeidet som organisasjonen gjør og ikke minst stiller opp der det trengs. Vi mener at de unge er viktig for bedriftene og bedriftene er avhengig av barn og ungdom for å lykke med fremtidens arbeidsmarked!

Vi takker styret og våre viktige samarbeidspartnere.


Videre følger høydepunkter og informasjon om noe av det vi har gjennomført i løpet av 2020


Årets Entreprenørskapslærer Vestland 2020

Gert Runar Rørvik frå Mo og Øyrane vidaregåande skule i Førde vart kåra til åretsentreprenørskapslærar i Vestland fylke 2020. Gert fekk prisen for sin iherdige innsats som UB lærar i 20 år samanhengande. Kvart år sidan 2000 har Gert vore ansvarleg UB lærar for mellom 3 og 5 ungdomsbedrifter pr. skuleår. Gjennom sitt arbeid inspirerer han elevar til innovasjon og verdiskaping ved å ta i bruk lokalsamfunnet som læringsarena. Elevane kombinerer praktisk arbeid med for eksempel produksjon av lokalmat, og gjennomføring av store arrangement som samlar mange hundre menneske lokalt, også kjent som «Jul i Stallgata». Tidlegare har ungdomsbedriftene vore involverte i prosjekt som «Open Gard» og «Blåtur». Dette er med å skape store verdiar for elevane, skulen og lokalsamfunnet.

Arets entreprenorskapslaerer Gert

Gert er lærar på naturbruk og ser verdien av foredling av lokale råvarer, noko han gjerne deler med sine elevar. I tillegg har han UB på hest- og hovslagerfaget der elevane blant anna arrangererridekurs og kurs i stell av hest for barn og unge i området. Han ser muligheiter lokalt i det å ta i bruk lokale ressursar og foredle dei på best mulig måte. Det som har blitt skapt på Mo og Øyrane vgs gjennom arbeidet med Gert sine UB’ar og elevar har gitt gjenklang i heile lokalsamfunnet. Dei har klart å bygge gode merkevarer og produkt/tenester som er godt kjent.


Laerertanken

Lærertanken

I desember ble første episode av podkasten “Lærertanken” sluppet. Podkastnavnet ble til gjennom en intern navnekonkurranse i team Vestland. Lærertanken er en podkast for deg som er nysgjerrig på hvordan du kan jobbe med entreprenørskap i skolen. De to podkastvertene fra Ungt entreprenørskap Vestland, Ingrid og Sara, ønsker med denne å gi lærere noen historier og metoder som de kan ta direkte med seg inn i klasserommet.

Målene med denne podkasten er å bygge team Vestland, og bli bedre kjent med egen organisasjon. Derfor får alle i teamet en egen episode med et passende tema. Et annet mål er selvfølgelig at flere lærere skal jobbe med entreprenørskap i skolen.

Lærertankens logo er laget av ungdomsbedriften LogoLux UB fra Metis VGS, og jinglen er produsert av Matias Fyllingsnes og Anton Styve, også de elever ved Metis VGS. Vi er utrolig glade for å ha et godt samarbeid med elevene.

Episodene som ble sluppet i 2020 var:


SMARTere energi 2020

Buss

SMARTere energi er et undervisningsopplegg for 6. trinn, hvor elevene får en problemstilling fra lokalt arbeids- eller næringsliv. Her skal elevene bruke sin kreativitet og skaperglede til å komme opp med gode løsninger for fremtiden. I de fleste kommuner fikk vi gjennomført fysiske kåringer, men da kommunevinnerne skulle konkurrere i fylkesfinalen måtte vi gjennomføre digitalt. Det var spent stemning blant dommerne på kontoret vårt på Marineholmen, men til slutt var det Grasdal skule som gikk av med seieren. Elevene fra Grasdal hadde laget et busskonsept som het “Spunk”. Denne bussen gikk kun på fornybar energi, blant annet hadde den et regnkraftverk på taket hvor elektriske ladninger ble omgjort til energi. Elevene hadde også tenkt på universell utforming og bakerst var det et kakerom hvis det var noen som hadde bursdag.

Grasdal skule

1. plass: Grasdal skule, Alver

2. plass: Liland skole, Bergen

3. plass: Skulestadmoen skule, Voss

SMAR Tere energi dommere

Årets dommere under fylkesmesterskapet var: Lars Leegaard Marøy som er sjef for VilVite, Berit Lunde Heltne fra et oppstartsselskap, og Hans-Kristian Ringkjøb som har forsket på fornybar energi i 10 år.

Årets problemstillinger var gitt av Vestlands fylkeskommune, Alver kommune, Caverion, Voss energi, Næringshagen i Odda og Stord følkehøgskule. Problemstillingene som elevene fikk jobbe med handlet blant annet om hvordan vi kan reise mer miljøvennlig, hvordan Myrkdalen kan bli selvforsynt med fornybar energi og hvordan man kan bruke overskudsvarme fra en datalagringshall.

SMART for første gong i Sogn

Høsten 2020 sette Ungt Entreprenørskap i gang med Smart for første gang i Sogn. 3 skular frå Aurland og Årdal blir med på pilotprosjektet som startar i 2021


Elevbedrift i Sogn

Puta di EB1

Trass korona har grunnskulane i Sogn jobba godt med elevbedrift. I skuleåret 19/20 hadde 9 av 11 skular elevbedrifter og Fredrik Jarstadmarken arrangerte Kick-off på alle skulane. I alt var 58 elevbedrifter registrerte. Sognemessa i samarbeid med Sogn regionråd måtte utgå, men det vart i staden arrangert eit digitalt meisterskap. 17 bedrifter melde seg på, og Puta di EB frå Lærdalsøyri skule vart årets beste elevbedrift. Dei lagde puter av gamle klede og gardiner.


Økonomi og karriereval

Okonomiogkarriere

I skuleåret 19/20 måtte økonomi og karriereval utgå grunna korona, men høsten 2020 arrangerte Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, Økonomi og karriereval på 8 skular. På fleire av skulane vart det arrangert for både 9 og 10 klasse. Om lag 250 elevar var med på dette, og tilbakemelding frå både lærarar og elevar har vore veldig gode.


Ledersamling for Askøyskolene

30. September inviterte fagavdelingen på Askøy oss til å ha en workshop på en nettverkssamling for skolelederne. Denne nettverkssamlingen ble holdt digitalt for ca. 60 avdelingsledere og rektorer i grunnskolen på Askøy.

Temaet var Kompetanseløftet 2020 gjennom Ungt Entreprenørskap: Kreativitet, innovasjon, samarbeid og elevaktiv undervisning.

Ledersamling Askoy1

Målet var å legge opp til aksjonslæring, at skolelederne skulle lære gjennom å teste ut i praksis. En spennende utfordring for vår kollega, Ingrid Kristoffersen, som fikk gode tilbakemeldinger i etterkant.


Samarbeid mellom skule og næringsliv

Bilde 1

Ervik havfiske på Stadtlandet har grunna coronakrisa store mengder lange på lager. Saman med10. klasse på Stadtlandet skule har bedrifta utvikla eit opplegg der fokus på norske husstander som marknad for lange og utvikling av nye og spanande oppskrifter.

Dette er et samarbeid med Naturfagssenteret på Universitetet i Oslo, gjennom Lektor2-modellen – eit verktøy som skal hjelpe lærer og samarbeidspartner med å utvikle undervisningsopplegg som bidrar til elevane si læring og motivasjon i realfag.


Innovasjonscamp ved Rosendal ungdomsskule i september

Rosendal1

I september arrangerte UE Innovasjonscamp med 9. trinn på Rosendal ungdomsskule og Folgefonn senteret i Rosendal. Innovasjonscamp var eit ledd i eit større berekraftprosjekt skulen hadde som enda opp med ekskursjon til Botnabreen i Kvinnherad. Skulen brukte Innovasjonscampen som eit viktig ledd for å lære om prosjekt-ledelse/gjennomføring.

50 elevar løyste oppgåver som omhandla reiselivsdestinasjonen Kvinnherad på glimrande vis, med berekraft i fokus. Ein strålande dag på alle vis.


Digitale «syretester» for ungdomsbedrifter

I løpet av tre dager i oktober og november har over 300 ungdommer presentert 60 ungdomsbedrifter for 25 rådgivere fra næringslivet på Vestlandet.

I 2020 valgte UE å gjennomføre digital «syretest» på tre lokasjoner i Vestland. Først ut var Bergen og der ble syretesten gjennomført i Deloitte sine lokaler i Media City Bergen.

Neste digitale syretest foregikk fra Atheno As sine lokaler på Stord der prosjektleder i UE Nina Østensjø organiserte og var en del av rådgiverteamet. Inkubatorleder Kjetil Djuve og prosjektleder Nils Kjetil Haukanes fra Atheno var imponert over arbeidet som var lagt ned og engasjementet til ungdomsbedriftene.

Det ble tilbud syretest i Sogn og Fjordane der 11 ungdomsbedrifter fra nordfylke var i aksjon.

"På et slikt arrangement fungerer det veldig bra å gjennomføre digitalt. Alle ungdomsbedriftene hadde detaljerte og utfyllende presentasjoner. De hadde tenkt på alt fra marked, salg, organisering, innhold og produksjon. Presentasjonene var logisk fremstilt. Vi ble rett og slett imponert over arbeidet de har lagt ned så langt", sier Eivind Husabø som er rådgiver i Ungt Entreprenørskap.


Fullbooket arrangement

På Syretest møter ungdomsbedriftene representanter fra lokalt næringsliv, og får god rådgivning til videre arbeid frem mot Fylkesmesterskapet som skal avholdes i mars 2021. Ingrid Stensnes er prosjektleder for Syretest i Ungt Entreprenørskap Vestland, og er meget fornøyd med årets gjennomføring og engasjement.


Engasjert næringslivsaktører

Ungdomsbedriftene har fått råd og veiledning til hvordan de kan utvikle bedriftene sine og skal nå prioritere oppgavene sine fremover til Fylkesmesterskapet. Andreas Nesse Persson som er senior konsulent i Deloitte har tidligere vært dommer i NM i ungdomsbedrift. Han var ansvarlig for å rekruttere kollegaer til å delta som rådgivere til Syretest.

Skjermbilde syretest

"Mange av kollegaene mine ønsket å bidra med kompetanse, erfaringer og nettverk. Vi har forsøkt å lage et sammensatt rådgivningsteam når det gjelder fagbakgrunn, kompetanse og alder. Det er virkelig motiverende å arbeide med kollegaer som gir tilbake til samfunnet og ungdommen", forteller han.

Utdanner entreprenører

Petter Lønningen fra Høyskolen Kristiania har deltatt på Syretest flere ganger gjennom høyskolen sitt mangeårige samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

"Vi har møtt utrolige mange ungdommer som har plukket opp behov og utfordringer i hverdagen sin, og basert på dette har laget produkter og tjenester. Jeg blir stadig imponert over nye innfallsvinkler og konsepter som ungdommene lager. Smarte løsninger og bærekraft er gjennomgående i presentasjonene til ungdomsbedriftene. Det er veldig mange som vil gjøre verden litt bedre, og det gir meg troen på fremtiden", konstaterer Lønningen.


IMG 2001

Brobygger i næringslivet

Jennifer Folnes Einarsen som er konsulent i Deloitte har flere gode erfaringer med Ungt Entreprenørskap. Hun vant “Årets ungdomsbedrift” på Fylkesmesterskapet i 2007. Hun har tidligere vært styremedlem i Ungt Entreprenørskap og er nå mentor for en av ungdomsbedriftene. På Syretest bidrar hun som rådgiver. Einarsen forteller hva hun selv lærte ved å etablere egen ungdomsbedrift.

"Vi lærte forretningsutvikling, prosjektledelse og hvordan bedrifter fungerer. Jeg ser frem til å kunne dele min kompetanse med ungdommer som ønsker å skape egen bedrift. Jeg gleder meg til å møte engasjerte ungdommer som har troen på ideene sine", avslutter Einarsen.


Digitale kurs for ungdomsbedriftselever

Før skolestart 2020 ble det satt i gang et stort arbeid for å tilby ungdomsbedriftselevene våre en rekke digitale kurs. Smittesituasjonen gjorde det nødvendig – men vi tenkte også at dette kunne gi et løft for arbeidet med ungdomsbedrift. Gjennom digitale kurs kan alle våre skoler, uansett geografisk plassering, få det samme tilbudet og lærere kan gjennomføre kursene når det passer med deres timeplan.

Videokursbilde til arsmelding
"Jeg har sett på videokursene og liker konseptet godt! Liker at jeg som lærer bestemmer om vi skal bruke det i undervisningen."
Tilbakemelding fra lærer på kursene

Alle de digitale kursene har et faglig oppdatert innhold kombinert med oppgaver til elevene. Kursene finnes i lærerportalen til Ungt Entreprenørskap og tar for seg tema som markedsføring, bruk av sosiale medier og økonomistyring.

En stor takk til Høyskolen Kristiania og BI som har utviklet videokurs for oss som vi har kunnet delt med hele organisasjonen.

Vi har i tillegg til videokursene holdt en rekke digitale livekurs. Over 200 elever har deltatt på regnskapskurs. En stor takk til Skatteetaten for det! Og gjennom våre dyktige entreprenørskapsrådgivere Nina Østensjø og Atle Jarl Trettevik har vi holdt kurs i forretningsmodellering og salg.

Regnskapskurs med Skattetaten oktober 2020

Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter Hordaland 2020

Nærmere 500 elever fordelt på 88 ungdomsbedrifter deltok på Fylkesmesterskapet (i gamle Hordaland fylke) den 5. mars 2020.

-Alle ungdomsbedriftene som deltok på Fylkesmesterskapet gjorde en strålende innsats. Jeg er spesielt imponert over hvordan bærekraft ligger i blodet til elevene sier Ingrid Stensnes, fagansvarlig for videregående skole i Ungt Entreprenørskap Vestland.

Før pandemien kom til landet så vi for oss å sende fem bedrifter videre til Norgesmesterskapet og vi delte derfor ut gullbilletter til følgende bedrifter:

Netto UB
fra Amalie Skram vgs ble beste ungdomsbedrift og fikk skryt for å tenke bærekraft fra a-å. De ville gi kunder i Bergen et bærekraftig alternativ til plastposer for frukt og grønt. Produksjonen av nettene gav jobb til flyktninger i Libanon.

Laika UB
fra Stend videregående tilbød ulike typer kurs for hunder og eiere. De hadde spesielt fokus på dyrevelferd og fryktfri håndtering.

Céc
og Deko UB kom begge fra Nordahl Grieg videregående. Céc hadde fokus på sirkulær økonomi og sydde motebelter av stoffrester fra lokale interiørbutikker. Deko ønsket å skape et varslingssystem for mobiltelefon som sender push-varsler når matvarene dine holder på å gå ut på dato. Slik skaper de mindre matsvinn. 

Paratrekk UB
fra Amalie Skram fikk også gullbillett med sitt vanntette trekk som passer til alle paraplyer.

Med korona ble norgesmesterskapet digitalt og vi fikk dermed anledning til å sende flere av våre dyktige ungdomsbedrifter til NM.

Fylkesmeisterskap for ungdoms- og studentbedrifter Sogn og Fjordane 2020

Fylkesmeisterskapen for ungdoms- og studentbedrifter i Sogn og Fjordane var planlagt gjennomført i Førdehuset, Førde den 18. mars 2020. På same arrangementet skulle også elevbedrifter frå Sunnfjordregionen delta. På grunn av smittesituasjonen rundt Covid 19 i mars tok vi ei hasteavgjerd der vi såg oss nøydde til å arrangere meisterskapen på digitale plattformer. Det var 46 påmelde bedrifter til arrangementet. Alle ungdoms- og studentbedriftene fekk tilbod om å delta digitalt. Den 18. mars hadde vi digital gjennomføring for i alt 30 ungdoms- og studentbedrifter. Alle bedriftene fekk eit intervjumøte med juryen og vart vurderte på bagkrunn av innsendt dokumentasjon og juryintervju.

Beste ungdomsbedrift
i Sogn og Fjordane 2020 var På Kroken UB frå Stryn vidaregåande skule. Bedrifta utviklar krokar for oppheng av skulesekkar i klasserom. I juryen si grunngjeving står det:


Pa Kroken UB Gruppebilde

«På Kroken UB har utvikla eit nytt og smart produkt med stort marknadspotensiale. På Kroken UB si løysing for oppheng av sekkar og vesker fremjar HMS, er berekraftig gjennom produksjonen og har potensiale for stor omsetnad. Produktet kan utviklast vidare, både når det gjeld design og marknad, og vil gjere kvardagen litt enklare – på skulen og på jobb.»

Ntep UB Ardal vgs

På andreplass kom Ntep UB frå Årdal vidaregåande skule. Bedrifta uviklar «klakkstaven» på oppdrag frå Hydro Årdal og den lokale bedrifta Sitep. Klakkstaven eit måleinstrument som måler straum som går gjennom anodehengarar i smelteprosessar. Dette for å sikre at prosessen med å smelte aluminium held seg stabil.

Beste studentbedrift var Placåbo SB frå Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde. Bedrifta lagar teikningar til mikrohus og planen deira er å utvide konseptet til i framtida også å bygge mikrohus for kundar. Juryen si grunngjeving for fyrsteplassen:

Placabo SB HVL Forde

«Vinnaren i klassa årets studentbedrift kan vise til eit særs godt gjennomtenkt og dokumentert konsept. Dei viser til eit stort potensiale for produktet i den nasjonale marknaden, og til internasjonale trendar som viser det same. Dei synleggjer utfordringar, men peikar samstundes på løysingar. Dei viser at dei har kontroll på aktuelt gjeldande regelverk. Økonomiplan og gjennomføringsplan er godt dokumentert, og speglar ei realistisk vurdering av korleis verksemda kan utvikle seg vidare.»

Sognagrepet SB HVL Sogndal

På andreplass i kategorien «Beste studentbedrift» kom Sognagrepet SB frå Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Bedrifta lagar kalkposar for klatrarar der dei brukar resirkulert materiale i produksjonen av posane.


Fleire prisar til Vestland under NM for ungdomsbedrifter

Ungdomsbedriftene frå Vestland fylke hevda seg godt under NM for ungdomsbedrifter 2020. Seks stykker av dei vart nominerte i finaleheatet i ulike kategoriar i tillegg til dei to som deltok i konkurransen "Beste ungdomsbedrift". Vi er stolte av dei flotte ungdomsbedriftene som representerte vårt fylke på best mulig måte under NM UB 2020.

NMUB Stend

Laika UB frå Stend vidaregåande skule tok 1. prisen i kategorien "Beste regnskap" med Samarbeid mot Svart Økonomi. Den yrkesfaglege bedrifta tilbyr trening og aktivisering av hund, alt basert på frivilligheit. Med Laika UB får hundane i Bergensområdet ein betre kvardag.

Pa Kroken UB Gruppebilde

På Kroken UB tok 3. plass i kategorien "Størst Verdiskapingspotensial" i samarbeid med Ferd.

Ntep UB Ardal vgs

Ntep UB frå Årdal vgs tok ein fin 3. plass i kategorien "Bærekraftprisen" i samarbeid med Storebrand.

I tillegg var desse ungdomsbedriftene nominerte til finalen som ein av dei 6 beste ungdomsbedriftene i landet i sine kategoriar: DEKO UB - Nordahl Grieg vgs i kategorien "Bærekraftprisen", Netto UB - Amalie Skram vgs i kategorien "Beste samarbeid med næringslivet" og MOY Sushi UB - Mo og Øyrane vgs i kategorien "Beste yrkesfaglige bedrift" Dei to som deltok i katetorien "Beste Ungdomsbedrift" var Netto UB frå Amalie Skram vgs og På Kroken UB frå Stryn vgs.


Innovasjonscampar i høgare utdanning i 2020

Kvart år sidan 2014 har Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet arrangert to innovasjonscampar for studentar på idrett, friluftsliv, ingeniør og sjukepleiefag. I 2020 vart desse innovasjonscampane arrangert digitalt av omsyn til smittevern.

Lokel bikes logo

Innovasjonscampen på Campus Sogndal med idrett- og friluftslivstudentane vart arrangert 29 april 2020. Oppdragsgjevar var den lokale bedrifta Lokel Bikes som driv med el-sykkel utleige i Sogndal. Problemstilllinga som studentane skulle løyse var relatert til coronasituasjonen og korleis bedrifta kunne henvende / marknadsføre seg meir mot både den lokale marknaden og nasjonalt. Studentane kom opp med mange spennande løysingar som å utnytte fjorden og naturen i Sogndalsområdet for å skape gode opplevingar for kundane. Studentane meinte at pakkeløysingar kunne gjere Lokel Bikes meir attraktive ved at ein kombinerer bruk av el-sykkel med for eksempel padling eller opplevingar i fjellheimen.

Den andre innovasjonscampen vart arrangert på Campus Førde 22. oktobrt med ingeniør- og sjukepleiestudentar i blanda grupper. Oppdragsgjevar her var Røde Kors Haugland rehabiliterintssenter. Oppdraget som studentane skulle løyse gjekk ut på å innreie eit tomt rom ved rehabiliteringssenteret der dei skulle bygge opp innovative og moderne fasilitetar for rehabilitering. Studentane vart oppmoda om å ta i bruk moderne og framtidsretta teknologi. Ved å ha eit slik tverrfagleg oppdrag vil ingeniørstudentane kunne bidra med sin tekniske kompetanse samtidig som sjukepleiestudentane vil ivareta det helsefaglege perspektivet. Studentane på innovasjonscampen kom opp med mange gode forslag og oppdragsgjevar såg på studentane sine løysingar som gode tips og idèar som dei kunne ta med seg vidare i sitt arbeid. Ein gjengangar var bruk av robotteknologi og Virtual Reality.

Haugland 3
Haugland 2
Haugland 1

Satsing på høgare utdanning i UE Vestland 2020

Studentbedrifter og emnet EN312

Emnet EN312 Innovasjon og studentbedrift går på tredje året ved Høgskulen på Vestlandet. Hausten 2020 starta rundt 50 studentar på emnet, noko som genererte heile 12 studentbedrifter ved HVL. Emnet er bygd opp på same måte som tidlegare år med fokus på tema som innovasjon, verdiskaping, berekraft, økonomi, bedriftsetablering, marknadsføring og salg. Vi har sett ein markant auke i studentar, spesielt frå Campus Bergen. Dette skuldast blant anna eit nært og godt samarbeid med studentar og lærarar på bachelorstudiet for folkehelsearbeid. Målet er å få rekruttert eit tilsvarande tal studentar hausten 2021, då dette er eit viktig emne med tanke på å få etablert studentbedrifter i UE Vestland. Her kan du lese meir om emnet: https://hvl.no/studier/studieprogram/innovasjon-og-studentbedrift-1/

Totalt vart det etablert 28 studentbedrifter i UE Vestland hausten 2020. Desse kjem frå ulike høgare utdanningsinstitusjonar i fylket, inkludert BI, Høyskolen Kristiania og Fagskulen i Sogn og Fjordane. Studentbedriftene vart fylgt opp gjennom hausten med diverse tilbod om kurs og pitchetrening.

Emnet NYB801 ved Høgskulen på Vestlandet

I oktober 2020 vart Ungt Entreprenørskap inviterte til å vere med i planlegginga av eit nytt emne ved Høgskulen på Vestlandet – NYB801 – nyskaping og berekraft. Emneplanen vart ferdigstillt like over nyttår, og emnet er no i gang med 7 studentar. Målgruppa på emnet er lærarar i ungdomsskule og vidaregåande skule. Eit gjennomgangstema på emnet er å skape forståing for / heve kompetansen blant studentane på verdiskaping / nyskaping i eit berekraftig perspektiv. Fleire av Ungt Entreprenørskap sine program er bakt inn som praktiske arbeidskrava på emnet og studentane skal blant anna planlegge og gjennomføre innovasjonscampar på eigne skular i samarbeid med lokalt næringsliv. Ungt Entreprenørskap er også involvert i undervisning og rettleiing av studentar.

Lærarutdanning

Målet til UE Vestland har i lengre tid vore å kunne bidra med entreprenørskapskompetanse inn mot lærarutdanning på alle høgare utdanningsinstitusjonar som tilbyr dette i Vestland. Dette gjeld spesielt grunnskulelærarutdanningane og PPU. Fram til no har det vore sporadiske innslag ved PPU-utdanningane. Vi ynskjer ei meir heilskapleg satsing på, og tilnærming til, lærarutdanningane. Målet er at lærarstudentane skal ha kjennskap til, og få erfaring med Ungt Entreprenørskap sine program medan dei er studentar. Over nyttår starta vi ein prosess saman med UE Møre og Romsdal og UE Rogaland der vi saman skal utarbeide ein strategi for ei samla satsing inn mot alle lærarutdanningsinstitusjonar på heile Vestlandet. Resultatet av dette arbeidet vil bli presentert i neste årsmelding.


Kommunene er viktige samarbeidspartnere for Ungt Entreprenørskap

I løpet av året har vi fornyet og harmonisert medlemskapsavtalene med kommunene i hele Vestland. Austrheim kommune var en av kommunene som fornyet samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap. Sammen ønsker de å fremme kreativitet og entreprenørskap i skolen, og knytte arbeidsliv og utdanning tettere sammen.

Skjermbilde 2021 03 30 152721

- Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er viktig fordi det bringer nye dimensjoner inn i skolehverdagen. Det er viktig at elevene tidlig lærere seg hvordan samfunnet rundt dem fungerer og her er Ungt Entreprenørskap en viktig aktør, sier Per Lerøy som er ordfører i Austrheim kommune.

Nye impulser inn på skolene

Han synes at muligheten til å få andre personer inn i undervisningen kan være inspirerende for både elever og lærere. Lerøy har selv undervist fjerdeklasse i programmet “Vårt lokalsamfunn” og mener at elevene får et nytt perspektiv på nye sider av samfunnet og hvordan dette fungerer.


Viktig brobygger

Gry Sæterdal som er leder for Ungt Entreprenørskap Vestland forteller at kommunenes involvering og engasjement er viktig for å forankre arbeidet i kommunene og for å koble på skolene.


- Vi arbeider som en viktig brobygger mellom skolene, næringsliv og lokalmiljøene. Når vi i tillegg får forankret i kommunene har vi kombinasjonen som skal til for å lykkes med morgendagens løsninger, forteller Gry Sæterdal.


Gripe muligheter lokalt

Begge mener at det er viktig at unge ser og griper de mulighetene som er i lokalsamfunnet. - Ingen vet hvordan næringslivet ser ut i morgen, men de unge ser samfunnet rundt seg med nye øyne og det er viktig. Vi må aldri henge oss opp i fortiden og klamre oss til det etablerte, men møte fremtiden med åpent sinn. Det er dette som ligger i ungdommens natur. Får de opplæring og blir inspirert går de uredd og søkende inn i fremtiden og kan skape nye og spennende muligheter for verdiskapning, sier Per Lerøy engasjert.

Kart over medlemskommuner

Kommunene er viktige samarbeidspartnere for Ungt Entreprenørskap Vestland