Verdens første innovasjonsfond for Ungdoms- og Studentbedrifter!

Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark lanserer verdens første innovasjonsfond for Ungdoms- og Studentbedrifter i regionen.

UE VXT Innovasjonsfond har som mål å øke innovasjons- og verdiskapingsgraden i Ungdoms- og Studentbedrifter slik at deres produkt eller tjeneste blir mer ressurssmart og inkluderende. Alt dette for å styrke menneskers livskvalitet og samtidige holde økonomiens fotavtrykk godt innenfor jordas tålegrense.

"Nå gir vi de unge i Vestfold og Telemark mulighet til å realisere den gode forretningsidéen sin enda et hakk lenger. Det fins hundrevis av gode løsninger som nå utvikles og tas i bruk for å skape en renere og mer grønn verdiskaping. De som nå driver Ungdoms- og Studentbedrift er den første generasjonen som kan bidra til å utslette fattigdom og den siste generasjonen som kan stoppe klimaendringene. Da finnes det vel ikke noe viktigere enn at fremtidens verdiskapere får gode rammebetingelser for nettopp å være de som bidrar til smarte løsninger for mindre ressursforbruk og bedre fordeling"
Ann-Iren Haugen, daglig leder UE Vestfold og Telemark