Vinneroversikt RMSB 2023

Her finner du en oversikt over alle vinnere, samt juryens begrunnelser. Vi ønsker å gratulere alle studentbedrifter både vinnere, nominerte og deltagende!

Skjermbilde 2023 05 11 kl 12 45 42

Vårt NM-lag:

  • Sol Konsult SB, campus Porsgrunn
  • Manapotion SB, campus Bø
  • Margo Solution SB, campus Kongsberg
  • Rett etter SB, campus Porsgrunn
  • Milja SB, campus Porsgrunn
  • Bean Inventions SB, campus Bø
  • Smuldre Nordic SB, campus Bø

Beste Studentbedrift

DSC09898

1. plass Sol Konsult SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Bedriften utmerker seg med en svært gjennomarbeidet forretningsplan og god markedsforståelse. De har lært og endret strategi underveis. De har et produkt som vil bidra til store besparelser på et område vi alle må bli bedre på; lur energibruk og gode miljøtiltak. Teamet fremstår ambisiøse og vi tror de kan gjennomføre og realisere denne ideen. Vi ser en soleklar vinner.

DSC09857

2. plass Manapotion SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø

Jurybegrunnelse: Bedriften viser en stor tro på egen gjennomføringsevne. De viser også at de har god kompetanse på ny teknologi og ser verdien av å være tidlig ute i bruk av denne. Selv om forretningsideen ikke er unik har de vist evne til å kommersialisere ideen og har klart å slå alle rekorder.

DSC09852

3. plass Margo solution SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Kongsberg

Jurybegrunnelse:
Bedriften leverer svært helhetlig på alle kriterier; forretningsplan, pitch og intervju er solid. De har utviklet et produkt som kan gjøre hverdagen enklere for svært mange av oss og dekker et stort behov i markedet. Ambisiøs gjeng!

DSC09887

4. plass Milja SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

DSC09848

5. plass Bean Inventions SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø

Beste Markedsføring

DSC09887

1. plass Milja SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Det var flere studentbedrifter som gjorde det svært godt i konkurransen om beste markedsføring i Vestfold og Telemark. Det som skiller ut vinneren er deres ekstremt godt gjennomarbeidede forretnings- og markedsplan. Denne studentbedriften har virkelig utmerket seg ved å komme lengre enn de fleste i utviklingen av sin virksomhet og viser til etablerte samarbeid. Vinneren i kategorien Beste markedsføring er: MILJA SB.

DSC09862

2. plass Handverkskollektivet SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Rauland

Jurybegrunnelse: Handverkskollektivet SB utmerker seg med årets beste logo og med veldig god profilering. De har gjort en veldig god jobb og havner derfor på andre plass. En fantastisk flott designprofil trekker veldig opp.

DSC09877

3. plass Flyt SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Flyt SB har en fantastisk flott profil og har gjort en god jobb med forretningsplanen. De når ikke helt opp, men havner på en god tredjeplass.

Beste sosiale entreprenør

DSC09840

1. plass Rett etter SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse:
Bedriften retter seg inn mot et tydelig sosialt samfunnsproblem og løsningen er relevant for problemet. Forretningsmodellen er krevende fordi den retter seg inn mot en kundegruppe som ikke alltid tar inn over seg at eksisterende tilbud ikke treffer godt nok - men om bedriften løser den floken, er markedsutsiktene gode. Forretningsmodellen er bærekraftig med stor postensiell for samfunnsgevinst.

DSC09833

2. plass Ut-av-boksen SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden

Jurybegrunnelse:Utenforskap begynner i barnehage og skole. Og jobbe for tryggere fellesskap og sørge for at alle blir sett og respektert, er en god ide. Å finne konkrete verktøy for å bygge slike fellesskap i klasseromene, er uen enda bedre ide. Bedriften har en bærekraftig forretningsmodell i et krevende marked.

DSC09829

3. plass FriFritid SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Dørteskelmila kjenner vi alle. Selv om tilbudet om fritidsaktiviteter er stort sitter mange inne alene. Hjemmesitting kan føre til isolasjon og psykisk uhelse. Et effektivt verktøy for å FINNE fritid kan bidra til mer inkluderende felleskap for alle i norske lokalsamfunn.

Bærekraftsprisen

DSC09887

1. plass Milja SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: 1. plass: Milja SB. Studentbedriften har identifisert en stor utfordring for hele næringslivet, og er på vei til å utvikle en tjeneste som kan dokumentere og møte disse utfordringene. Tjenesten vil også bevisstgjøre byggebransjen på valg av bærekraftige løsninger.

DSC09898

2. plass Sol Konsult SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: 2. plass: Sol Konsult SB. I et voksende marked har bedriften identifisert en nisje som gir bedre avkastninger på investeringer av fornybar energi. Løsningen vil gi en større grad av presisjon i forhold til å forutse energiproduksjon.

DSC09821

3. plass Easy Sprout SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden

Jurybegrunnelse: 3. plass: Easy Sprout SB. Denne bedriften adresserer utfordringen med at mange mennesker sliter med en ensom tilværelse på fritiden. Bedriften tilbyr en løsning som på en bærekraftig måte bidrar til bedre psykisk helse og til og med matauke.

Beste HR-bedrift

DSC09898

1. plass Sol Konsult SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Studentbedriften har forstått kompleksiteten og viktigheten av HR-faget, og demonstrerer dette gjennom forretningsplan og egen HR-strategi. De viser et stort engasjement for videre utviklingspotensial, og har refleksjon rundt kompetansegap og videre plan. De har også tatt med seg HMS-perspektivet i sitt arbeid.

DSC09887

2. plass Milja SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Studentbedriften har i sitt arbeid med forretningsplan tydelig definert den grunnleggende verdien av godt HR-arbeid. Interne styrker og svakheter er kartlagt, og tanker om videre utvidelse, rekruttering og kompetansebehov er tydelige.
Personalhåndbok er under utarbeidelse, som vil bidra til at bedriften når sine mål.

DSC09833

3. plass Ut-av-boksen SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden

Jurybegrunnelse: Studentbedriften har evaluert avgjørelser, revurdert og revidert, og lært av erfaringene sine. De har trukket på eksterne ressurspersoner ved behov og laget tydelige kjøreregler for samarbeidet tilpasset den enkelte. De har hatt fokus på å bli kjent med hverandre og styrker inn i teamet og ser verdien av fokus på HR-arbeid.

Gunnar Knudsen-prisen - Beste innovasjon

DSC09898

1. plass Sol Konsult SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Studentbedrifter treffer godt på alle kriterer.
Juryen er imponert over den innovative løsningen hvor teknologi møter bærekraft.
Løsningen er enkel og bidrar til bedre samfunnsøkonomi i omstillingen verden står ovenfor.

DSC09803

2. plass Smuldre Nordic SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus

Jurybegrunnelse: Studentbedriften innoverer i et meget etablert marked.
Løsningen tar i bruk nye produksjonsmetoder for å redusere svinn og gjøre kundeopplevelsen bedre.

DSC09848

3. plass Bean Inventions SB

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø

Juryebegrunnelse: Studentbedriften viser høy grad av kreativitet og gjenbruk av ulike materialer. Produktet har ett stort potensiale slik det fremstår og kan utvikles videre med flere løsninger.