Messeinformasjon

Regionmesterskap for studentbedrifter 2023

Sted: Kjølnes Porsgrunn, Tennishallen. Kjølnes Ring 64, 3918 Porsgrunn.

Dato: Onsdag 10. mai 2023

Bilde1

Regionmesterskapet for Studentbedrifter(RMSB) er en møteplass og en salgs- og markedsføringsarena for studentbedriftene og dere som jobber med dem. På denne landingssiden finner du all informasjon om konkurranser og kriterier, samt viktige datoer og tidspunkter. Studentbedrifter som deltar har mulighet til å kvalifisere seg til NM for Studentbedrifter 8.-9. juni 2023.

KATEGORIER 2023

 1. Beste Studentbedrift
 2. Gunnar Knudsen-prisen – Beste Innovasjon
 3. Beste Sosiale Entreprenør
 4. Beste HR-bedrift
 5. Beste Markedsføring
 6. Bærekraftsprisen

Man må være registrert og godkjent SB for å delta. Man må ha betalt registreringsavgift på kr. 500.

Panelintervju

Skjermbilde 2023 05 09 kl 22 09 20

TEKNISK INFORMASJON OM UTSTILLING

Stand

Studentbedriftene stiller ut i forhåndsgitte, nummererte standsplasser. Ved ankomst må man registrere oppmøte og vil da få tildelt standnummer.

Det henges opp et skiltnummer på hver stand, dette er det ikke lov til å fjerne.

Messeutstyr

Alt av messeutstyr må SBene ta med selv. Det er tilgjengelig ett ståbord per Studentbedrift, samt strømuttak.

Strøm

Alle vil få én stikkontakt på stand med 10 A. Om dere trenger flere enn ett uttak må dere ta med skjøteledning.

Lys

Det er ikke lov å ha levende lys på stand. For ekstra belysning vil vi oppfordre til å ta med spotlights.

Bord

Illustrasjon av ståbord. Bordene er 80cm i diameter.

FORBEREDELSER

RMSB den 10. mai vil bestå av fire hoveddeler som alle studentbedrifter må forberede seg til;

 1. Rigging av stand

 1. Two minutes to convince

 1. Intervju på stand

 1. Panelintervju

1) Rigging av stand
Bedriftens stand er en møteplass for bedriften ut mot publikum og dommere, og bedriftene skal på sin stand både presentere og synliggjøre bedriften på en god måte.

Alle bedriftene vil få et ståbord på tildelt standområde med strømtilkobling; én stikkontakt med 10 A.  Merk at bedriftene må ta med seg alt annet av utstyr de trenger til sin stand!


Tips:

 • Husk at det er både dommere, studenter, publikum og andre interesserte som kan besøke dere på stand. Tenk over hvordan dere profilerer deres bedrift mot disse, hvordan skal dere vekke interesse? Skal dere ha konkurranser? Skal dere ha twist eller annet å tilby besøkende som besøker deres stand?

 • Hvordan presentere deres produkt eller tjeneste på best mulig måte? Kan besøkende teste ut deres tjeneste eller prototype, se film eller annet?

 • Profilartikler: vær kreative

 • Gjerne ha på dere navneskilt med bedriftens logo på. Mange velger også å ha lik bekledning eller annet med logo.

2) ”Two minutes to convince

Dere skal holde en pitch for alle kategorier dere deltar i. Dere vil få en egen brief kl. 09.00 (oppmøte ved scenen) før offisiell åpning den 10.mai med UE, men dere vil ikke få mulighet til å ha en generalprøve på scenen. Øv derfor inn deres to minutter så godt dere klarer: dere skal ikke gå så mye inn på detaljer i denne delen av konkurransen men i stedet prøve å få fokus på hovedmomenter som publikum og jury vil huske.

Når dere står på scenen og deres presentasjon kommer frem på lerret har klokken startet. Når markering kommer er det kun 10 sekund igjen (!), og klapping begynner når tiden deres er ute. Det er derfor viktig at dere runder av når markering løftes.


Tips:

- Se gjerne filmopptak av tidligere studentbedrifter som holder sine ”Two minutes to convince”.

- Prøv å unngå å låse dere til talekort.

- Tenk på hvordan dere skal få frem deres budskap på en måte som fenger og interesserer målgruppen i publikum.


3) Intervju på stand

Det er 6 ulike kategorier som det kjempes i, og dette tilsvarer 6 dommergrupper. Dommergruppene består av 4-9 personer, og de vil gå sammen i par eller tre og tre når de skal holde intervju med dere på deres stand. Her har dere muligheten til å vise frem prototyper, illustrasjoner, filmer, modeller og annet som dere har produsert og ønsker å presentere. Juryen har navneskilt på seg, hvor det også står hvilken kategori de juryerer i. Prøv å lag en god plan på forhånd om hvem som skal svare på spørsmål fra hvilken jury når de kommer rundt og har intervju med dere på deres stand. Dere vil få besøk av alle dommergruppene minst en gang. Dommergruppene har oversikten over deres panelintervju og standnummer så dere trenger ikke bekymre dere for at dere blir ”glemt” når dere må forlate standen deres i ca. 15 minutter for å gjennomføre panelintervjuet deres. Les mer om panelintervju under.

4) Panelintervju

Alle studentbedrifter skal ha panelintervju med dommerne som juryerer i kategorien ”Beste Studentbedrift 2023”.

Hovedmomenter:

 • Det er satt av 6 minutter inkludert bytte, hvor dere har mulighet til å gå i dybden på noen områder, samt ha dialog med juryen for deres spørsmål. Her må dere huske å ta med egen PC som må være klar til å kobles direkte på skjerm med HDMI når dere kommer inn til panelintervjuet.

 • Det er 1 minutt for å skifte bedrift, så det er viktig at dere står klar utenfor i god tid før dere skal inn, minimum 3 minutter før oppsatt tid.

 • Husk at det er i panelintervjuet dere kan dra opp detaljer om bedriften. Forbered dere på spørsmål og tenk litt over hvem som skal svare på hva i forkant.

Dere vil få utdelt eget tidspunkt for panelintervju, dobbelsjekk dette tidspunktet og møt opp i god tid. Alle deltakere i studentbedriften skal være med på panelintervjuet. Standen i utstillingsområdet vil stå tom når dere er på panelintervju (ta med verdisaker), men de andre dommerne i de andre kategoriene har oversikten og vil tilpasse sitt besøk til deres stand etter dette.