MONEYMAKER

Det er gjemt 1000-lapper rundt om på hele området til Fylkesmesterskapet.

Dere skal finne 10 000,- og sette dem inn i banken, hos Sparebanken Sør. Hvis dere klarer å levere 10 000,- til banken får dere stempel og kan gå videre til neste oppgave.

Oi, det er ikke nok 1000-lapper til alle, så her det førstemann!

MONAYMAKER