Jury

Jury under Fylkesmesterskap ungdomsbedrifter 2023

Her blir det publisert en fullstendig juryoversikt når den er klar.

FMUB m filter jury

Gunnar Knudsen prisen - Beste innovasjon


Beste forretningsplan/modell


Beste markedsføring


Bærekraftsprisen


Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift


Beste HR-bedrift


Beste tjeneste


Beste salgsteam


Beste samarbeid med næringslivet


Beste Ungdomsbedrift