Hva skjer på mesterskapsdagen?

Årets fylkesmesterskap skal bli en festdag for alle ungdomsbedriftene. Hver og en skal bli sett for hvem de er og hva de har oppnådd i løpet av skoleåret. Vi skal sørge for en dag med fest og morro som sent vil glemmes, en arena for salg og markedsføring og et møtepunkt for elever, lærere, og arbeids- og næringsliv.

Mesterskapsdagen avsluttes med prisutdeling. Det skal deles ut 11 priser. 8 av prisene konkurreres det i på selve dagen, sammen med innsendt bidrag, og 3 av prisen er juryert i forkant.

ORANGE

Åpning av Fylkesmesterskapet er kl.09.00

Etter mesterskapsseremonien går gruppene til sine aktiviteter. Se nærmere beskrivelse av fargeinndeling lenger ned på siden.
Pitch for Beste Ungdomsbedrift, intervju med juryen og salgarena vil foregå parallelt fra kl.09.45 til 12.00.
Juryarbeid tar tid og samtidig som de arbeider ønsker vi å invitere og engasjere alle i publikum til å delta i publikumsprisen fra kl.1300 (med forbehold om noe endring på tidspunkt). Mer informasjon om innhold og utførelse kommer.

Dagen avsluttes etter prisutdelingen.


Fargeinndeling

LILLA GRUPPE 2

Alle deltakende bedrifter deles inn grupper, Blå gruppe, Orange gruppe og Lilla gruppe.

Fargeinndelingen viser hvilke aktiviteter bedriftene skal gjøre når.

For eksempel: alle Ungdomsbedriftene som er i Blå gruppe starter med pitch for Beste Ungdomsbedrift kl.09.45. Selv om en eller flere Ungdomsbedrifter i Blå gruppe ikke er med i Beste Ungdomsbedrift skal de følge fargeinndelingen og være publikum under pitchene.

kl.10.30 skal Blå gruppe videre til salgarenaen hvor deltakerne i Beste salgsteam får tildelt et område for salg av varer eller tjenester.
Ungdomsbedriftene som ikke deltar i Beste salgsteam har mulighet til å kjøpere produkter eller bli kjent med de andre deltakende ungdomsbedriftene.

Kl.11.15 skal Blå gruppe videre til Intervju hvor de møter juryen i de øvrige kategoriene i deres jurylounger. Et eget skjema for jurytidspunkter blir publisert når det er klart.


Det samme gjelder for Orange gruppe og Lilla gruppe. Orange gruppe starter med Intervju i juryloungen og Lilla gruppe med Salgarena. Se programmet over for hvilke tidspunkter som gjelder for de ulike fargegruppene.


Pitch for Beste Ungdomsbedrift foregår i Seremonisalen.


Utstilling


I påmeldingskjema har ungdomsbedriften mulighet til å krysse av for "ønsker dere å stille ut produkt/prototype i et felles utstillingsområde?"

Ungdomsbedriftene som har krysset "ja" får tildelt et bord til utstilling av sitt produkt/prototype/illustrasjon av tjenestekonsept for hele dagen. Utstillingsområdet fungerer som et showroom og skal ikke være bemannet av ungdomsbedriften. Besøkende, andre deltakere og jury kan gå rundt og se på hva alle ungdomsbedriftene har jobbet med gjennom året. Mer informasjon om størrelsen på utstillingsbordet og hvordan dere kan utforme det kommer.

Det vil si at den tradisjonelle standen med messevegger eller større, bemannende utstillinger som vi har hatt tidligere utgår.

Et showroom for alle produkter/prototyper vil likevel gi Ungdomsbedriftene mulighet til å synliggjøre hva de har oppnådd og vil gi alle deltakere og publikum mulighet til å se hver og en Ungdomsbedrift.

Vi oppfordrer ungdomsbedriftene til å ta med produkt/prototype fra showroomet til intervju med juryen.

Det vil til en hver tid være en sikkerhetsvakt i utstillingsområdet!


Praktisk info til ungdomsbedrifter og lærere - oppdateres fortløpende

Lykke til med forberedelsene. Vi gleder oss til årets FMUB!