Hva skjer på mesterskapsdagen?

Fylkesmesterskapet er en festdag for alle ungdomsbedrifter i fylket. Hver og en skal bli sett, og vise frem sine resultater med ungdomsbedriften. Vi har gjort klart for en dag med fest og moro, som sent vil glemmes! En arena for salg og markedsføring, og et møtepunkt for elever, lærere, samt arbeids- og næringsliv.

Mesterskapsdagen avsluttes med prisutdeling. Det skal deles priser i 11 ulike konkurransekategorier.

FMUB program 2023 4

Oppmøte og registrering fra kl.08.00 - 08.50. Siste registrering klokken 08.50!

Alle Ungdomsbedrifter skal møte opp til registrering ved hovedinngangen til Hjertnes Kulturhus. Her vil dere bli ønsket velkommen og få utdelt deltakerutstyr for dagen.

Mesterskapseremonien som markerer åpningen av mesterskapet begynner klokken 09.00 i hovedsalen.
Etter mesterskapsseremonien går Ungdomsbedriftene videre til sine aktiviteter. Se nærmere beskrivelse av fargeinndeling lenger ned på siden.
Pitch for Beste Ungdomsbedrift, intervju med juryen og salgsarena vil foregå parallelt fra klokken 09.40
Juryarbeid tar tid og samtidig som de arbeider med intervjuer kjører vi i gang en konkurranse for alle Ungdomsbedriftene hvor vi skal kåre "Vestfold og Telemarks råeste Ungdomsbedrift"!

Dagen avsluttes etter prisutdeling, klokken 16.30.


Fargeinndeling for skolene

Fargegruppen din skole hører til vil avgjøre ditt program for dagen.
Alle får tilbud om det samme, men til ulike tider.

Fargeinndeling FMUB 1

Alle skoler er delt inn i farger og Ungdomsbedriftene hos de forskjellige skolene følger sin fargegruppe gjennom hele mesterskapet.

Fargeinndelingen viser hvilke aktiviteter ungdomsbedriftene skal gjøre når.

For eksempel: alle Ungdomsbedriftene som er i Blå gruppe starter med pitch for Beste Ungdomsbedrift kl.09.40. Selv om en eller flere ungdomsbedrifter i Blå gruppe ikke er med i "Beste Ungdomsbedrift" skal de følge fargeinndelingen og være publikum under pitchene.

kl.10.40 skal Blå gruppe videre til salgarenaen hvor deltakerne i "Beste salgsteam" får tildelt et område for salg av varer eller tjenester.
Ungdomsbedriftene som ikke deltar i "Beste salgsteam" har mulighet til å kjøpere produkter eller bli kjent med de andre deltakende ungdomsbedriftene.

Kl.11.40 skal Blå gruppe videre til Intervju hvor de møter juryen i de øvrige kategoriene i deres jurylounger. Se egen oversikt for tidspunkt til intervjuene.

Det samme gjelder for Orange og Lilla gruppe. Orange gruppe starter med Intervju i juryloungen og Lilla gruppe med Salgarena. Se programmet over for hvilke tidspunkter som gjelder for de ulike fargegruppene.


Pitch for Beste Ungdomsbedrift foregår i samme sal som mesterskapsseremonien, der dagen starter klokken 09.00.


Utstilling

I påmeldingskjema hadde ungdomsbedriftene mulighet til å krysse av for "ønsker dere å stille ut produkt/prototype i et felles utstillingsområde?"

Ungdomsbedriftene som har krysset "ja" har fått tildelt et bord til utstilling av sitt produkt/prototype/illustrasjon av tjenestekonsept for hele dagen. Utstillingsområdet fungerer som et showroom og skal ikke være bemannet av ungdomsbedriften. Besøkende, andre deltakere og jury kan gå rundt og se på hva alle ungdomsbedriftene har jobbet med gjennom året.

Et showroom for alle produkter/prototyper vil gi Ungdomsbedriftene mulighet til å synliggjøre hva de har oppnådd og vil gi alle deltakere og publikum mulighet til å se hver og en Ungdomsbedrift.

Vi oppfordrer ungdomsbedriftene til å ta med produkt/prototype fra showroomet til intervju med juryen.

Det vil til en hver tid være en sikkerhetsvakt i utstillingsområdet, men alt stilles ut på eget ansvar.