Vinneroversikt - Gratulerer!

116 ungdomsbedrifter har deltatt i Fylkesmesterskapet. Her finner du en oversikt over alle vinnere, samt juryens begrunnelser. Vi ønsker å gratulere alle ungdomsbedrifter både vinnere, nominerte og deltagende!

Beste Ungdomsbedrift

Kruttungene med logo

1. plass Kruttungene UB

Skole: Skien Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Bedriften har en tydelig målgruppe og viser gjennom en svært god pitch at de er kreative og har knyttet gode relasjoner til lokalt næringsliv. Produktet er innovativt og qr-koder brukes aktivt på emballasjen. De har gjennom markedsundersøkelser truffet en nisje i et nytt marked og har godt fokus på matsvinn og miljø.

EASY UB gruppebilde

2. plass Easy UB

Skole: Nøtterøy Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Hadde mye produktkunnskap. Tydelig på hvilket behov de skulle dekke. Alle i teamet bidro og var engasjerte. Var flinke til å snakke for seg; alle i gruppa eide det de skulle formidle.

Microsoft Teams image 2

3. plass Flyt UB

Skole: Sandefjord Videregående Skole

Jurybegrunnelse: 3. plassen går til en UB som belyser og tar tak i ungdommens utfordringer med å henge med i utdanningshverdagen sin. 3. plassen går til Flyt UB fra Sandefjord VGS.

Beste Markedsføring

Loop bilde 0

1. plass Loop UB

Skole: Sandefjord Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Bedriften er svært tydelig på valg av målgruppe og fremgangsmåte for å nå den. Det er laget en gjennomført og profesjonell markedsstrategi. Bedriften har laget flott pitch og video hvor produkter og prototype vises frem. Profilen er grønn og gjenkjennbar. Særlig har bedriften utmerket seg i sosiale medier med gode videosnutter og godt planlagte budskap. Juryen er svært imponert over markedsføringen som er presentert.

Drittsekk UB team

2. plass Drittsekk UB

Skole: Skien Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Bedriften har laget en god pitch og reklamefilm hvor alle bidrar på en profesjonell måte. Regien er avansert og viser tydelig produktet for målgruppen. Reklamefilmen har god payoff. Bedriften gir god dokumentasjon på valg av kanaler og plattformer. Det er flott variasjon i budskapene og det kommuniseres med god kvalitet. Bedriftens profil er lett gjenkjennelig og konsistent.

Kruttungene med logo

3. plass Kruttungene UB

Skole: Skien Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Bedriften har en tydelig målgruppe og viser gjennom en svært god pitch at de er kreative og har knyttet gode relasjoner til lokalt næringsliv. Produktet er innovativt og QR-koder brukes aktivt på emballasjen. De har gjennom markedsundersøkelser truffet en nisje i et nytt marked og har godt fokus på matsvinn og miljø.

Beste forretningsplan/modell

Design uten navn 3 kopi

1. plass Green UB

Skole: Nøtterøy Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Vinneren av årets kategori Beste forretningsplan har som sin visjon at de skal gjøre en liten forskjell i hverdagen, men en stor forskjell for samfunnet. Bedriften har utviklet et bærekraftig produkt og har også produsert en prototype. Produktet har en god strategi og bør være lett salgbart til med bestikk til forbrukerne. Vinneren av årets kategori for beste forretningsplan er Green UB fra Nøtterøy vgs!

2fa1b42a c762 404d 8308 6b32b6505212

2. plass F.E.T.A UB

Skole: Sandefjord Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Vinneren av 2. plass har en forretningside som skal gjøre hverdagen rimeligere og mer bærekraftig for forbrukerne. Forretningsideen fokuserer på gjenbruk og har synliggjort både det fysiske produktet og markedskanaler med salg av vester, vesker og andre tekstiler for å gjennomføre forretningsplanen. Vinneren av 2. plass er F.E.T.A. UB.

Design uten navn 3

3. plass Trakteren UB

Skole: Skien Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Vinneren av 3. plass har fokusert på bærekraft i sin løsning. Forretningsplanen har en god analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler. Forretningsplanen har også en tydelig og reflektert økonomisk kalkyle for sitt produkt som skal redusere søl ved fylling av spylerveske på biler. Vinneren av 3. plass er Trakteren UB.

Bærekraftsprisen

Bilde Fylkesmesse

1. plass Vår Stemme UB

Skole: Sandefjord Videregående Skole

Ungdomsbedriften som er vinneren for bærekraftsprisen for ungdomsbedrifter i Vestfold og Telemark i 2022 ønsker å både rette oppmerksomhet mot og bidra til å løse en stort og økende bærekraftsutfordring som er underkommunisert og underfinansiert. Vinneren har utviklet et bærekraftig produkt, men det er kanskje effekten av produktet som vil skape den største forskjellen. Bedriften det er snakk om har gjort grundige undersøkelser av leverandørkjeden som i dag er grunnleggende for alle typer virksomheter.

Ungdomsbedriften forener miljødimensjonen, den økonomiske dimensjonen og den sosiale dimensjonen av bærekraft. For å øke fokus og senke tabu rundt unge menneskers utfordringer med mental helse produserer de gjenkjennelige armbånd. Produksjonen er både lokal, sirkulær og det benyttes brukte perler og bøffelskinn med lavt miljøfotavtrykk.

Vi gratulerer vinneren som i år er den sosiale entreprenøren «Vår stemme» som behersker alle de tre bærekraftsdimensjonene. Samtidig som bedriften viser muligheten produktet har forretningsmessig, har de store ambisjoner for hvordan man skal rette fokus mot psykiske lidelser hos ungdom. Å kunne være med på å redusere slike lidelser direkte gjennom å donere overskudd til dem som jobber direkte med dette, og samtidig øke bevissthet gjennom det gjenkjennbare armbåndet, har juryen stor tiltro til at psykiske lidelser kan få en større plass i samfunnsdebatten om bærekraft. .Bærekraftsmålene de har arbeidet etter handler særlig om helse og livskvalitet , men arbeidet tangerer også andre bærekraftsmål som ansvarlig forbruk og produksjon og om samarbeid for å nå målene.

77bc95e8 2b83 4cf0 b50f b1a81db8b260

2. plass Honningeplene UB

Skole: Nome Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Nummer to i kategorien «Bærekraftprisen» går til en bedrift som utnytter helt kortreiste ressurser og forvandler dem til et sirkulært og velsmakende produkt. Produktet støtter opp om om å ta vare på livet på land og fremmer ansvarlig forbruk og produksjon ved å utnytte nedfallsfrukt og epler som ellers ville blitt kastet. Produktet er syltetøy med nedfallsfrukt fra nærområdet søtet med egen honning.

Produktet fremmer det biologiske mangfoldet ettersom bier i dag er en art som er under sterkt press. Restavfall som epleskrell går til dyrefór. Bedriften har valgt en emballasje som sikrer holdbarheten på produktet og motvirker matsvinn også i produktets sluttfase.

Juryen har lagt vekt på at bedriften som er en klassisk produksjonsbedrift har funnet en bærekraftig og sirkulær løsning gjennom å utnytte lokale ressurser som ellers ville ha vært uutnyttet, og laget et ettertraktet produkt som enkelt lar seg omsette i markedet. Juryen ser også det økonomiske potensialet i den grønne forretningsideen som god i et marked som i stadig større grad ønsker seg lokale spesialiteter. Vi gratulerer Honningeplene med andreplassen i kategorien "Bærekraft".

Loop bilde 0

3. plass Loop UB

Skole: Sandefjord Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Nummer tre i kategorien «Bærekraftsprisen», ønsker å tilby en produktpakke som skal bidra til å nå flere bærekraftsmål. Produktet skal lages uten kjemikalier og miljøgifter og bruke resirkulerte materialer. Den sosiale delen av bærekraftsbegrepet er ytterligere forsterket ved at produksjonen av deler av produktpakken kan gjøres av en lokal arbeidsbedrift, noe som bidrar til bredere inkludering i arbeidslivet.

Som et tillegg har salg av deler av produktpakken som allerede er klart, ført til at de har kunnet bidra til å rense 30 000 liter vann i Afrika og salg i Norge får dermed en positiv bærekraftseffekt utover landegrensene. Produktet har et stort nedslagsfelt og markedsundersøkelser viser at det er interesse for produktpakken. Salg av deler av produktet er allerede i gang og styrker analysen av markedspotensialet.

Presentasjonen til bedriften viser at det er gjort grundige vurderinger langs både økonomisk, sosiale og miljømessige dimensjoner ved produktet som tilbys på markedet, og suksessfull introduksjon på markedet kan gi god lønnsomhet.

Vi ønsker derfor å gratulere LOOP fra Sandefjord videregående skole med tredjeplassen i kategorien «Bærekraft» og ønsker bedriften lykke til med videreutvikling av konseptet.

Beste samarbeid med næringslivet

Beniffy UB Notteroy VGS foto

1. plass Beniffy UB

Skole: Nøtterøy Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Dette er en klar vinner som har med alle kriterieriene i kategorien. De har reflektert godt rundt behov for mentor og samarbeidspartnere, og fått til et samarbeid med aktører med ulik kunnskap og bakgrunn, der alle har hatt en markant betydning for ungdomsbedriftens utvikling. Dette er reflektert godt over. Presentasjonen er oversiktlig, og en introduksjon av produktet var ryddig og informativt.

Vinner av beste UB i kategorien "beste samarbeid med næringslivet" er……… Beniffy UB fra Nøtterøy vgs!

Microsoft Teams image 2

2. plass Flyt UB

Skole: Sandefjord Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Denne ungdomsbedriften er en veldig god kandidat som fikk til et samarbeid med en person som hadde prøvd på noe av det samme som ungdomsbedriften, uten å bringe det fram til markedet. De reflekterte godt rundt denne prosessen og hvilke øvrige samarbeidspartnere som var viktig m h t produktutvikling og markedsføring. Refleksjon rundt verdien kunne vært tydeligere.

2. plassen i denne kategorien går til…… Flyt UB Sandefjord vgs!

Kruttungene med logo

3. plass Kruttungene UB

Skole: Skien Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Tredjeplassen går til en ungdomsbedrift som viser god forståelse av hvilke samarbeidspartnere som var viktig for dem. De beskriver prosessen og samarbeidspartnerne, men kunne vært enda tydeligere på refleksjon rundt verdien. Noe formalia som manglet. 3. plassen går til…… Kruttungene UB!

Beste salgsteam

Kruttungene med logo

1. plass Kruttungene UB

Skole: Skien Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Veldig tydelig på målgruppen de skulle nå ut til. Alle i gruppa var engasjerende og overbevisende. Har hjerte for produktet og veldig tydelig på hvilke salgskanaler de skulle nå kundene sine gjennom.. Satt stor pris på at vi fikk teste ut produktene deres.

Microsoft Teams image 2

2. plass Flyt UB

Skole: Sandefjord Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Fantastisk aktive, gode selgere. De var veldig frempå, engasjert og gode på å snakke om produktet sitt. Drev aktivt salg. God tanke bak produktet, praktisk å ta med seg. Bra alternativ til brus.

EASY UB gruppebilde

3. plass Easy UB

Skole: Nøtterøy Videregående Skole

Jurybegrunnelse: Hadde mye produktkunnskap. Tydelig på hvilket behov de skulle dekke. Alle i teamet bidro og var engasjerte. Var flinke til å snakke for seg; alle i gruppa eide det de skulle formidle.

Beste tjeneste

Microsoft Teams image 13

1. plass Dyrehuset UB

Skole: Nome videregående skole

Jurybegrunnelse: En klar vinner som har alle kriteriene i kategorien på plass. De har god internkommunikasjon, og ikke minst tett og god kommunikasjon med kundene. Underveis i ungdomsbedriften har de også utvidet sitt produktsortiment. Markedsført seg bredt, både sosiale medier, flyers og direkte kontakt til bedriften. De har også gjennomført flere arrangementer. Faglig relevans i forhold til bransjen. Gode refleksjoner om utfordringer og gode løsninger.

1.plassen går til Dyrehuset UB, Nome videregående skole.

Microsoft Teams image 2 kopi

2. plass Memento UB

Skole: Hjalmar Johansen vinderegående skole

Jurybegrunnelse: Denne ungdomsbedriften er en veldig god kandidat. De har en god prosessbeskrivelse og kvalitetsskikring av prosess. Fin og appetittvekkende film og ryddig dokumentasjon. De har en tydelig definert målgruppe og stor forståelse for markedet. Markedsføringen kunne vært bedre definert.

2.plassen går til Memento UB, Hjalmar Johansen videregående skole.

Gruppebilde kopi

3. plass Bingo UB

Skole: Vest-Telemark videregående skole

Jurybegrunnelse: Tredjeplassen går til en ungdomsbedrift som har kundegrupper på tvers av generasjoner. Bedriften har gjennomført et arrangement med stor suksess og som legger til rette for sosialt nettverk. Det har også ført til gode mersalg-muligheter. Juryen håper dette er starten på en trend.

3.plassen går til Bingo UB fra Vest-Telemark videregående skole.

Beste HR-bedrift

Loop bilde 0

1. plass LOOP UB

Skole: Sandefjord videregående skole

Jurybegrunnelse: Denne Ungdomsbedriften har tatt utganspunkt i ferdigheter og personlige egenskaper hos de ansatte og spilt hverandre gode - alle er godt involvert og engasjerte. De har møtt utfordrende situasjoner med godt HR arbeid og sammen skapt motivasjon, et godt arbeidsmiljø og gode resultater

Gruppe bilde Sandefjord videregaende skole Pop Lock UB

2. plass Pop Lock UB

Skole: Sandefjord videregående skole

Jurybegrunnelse: Jobbet godt med HR tross stort sykefravær - sett hverandres svakheter og styrker og tatt til seg mye gode kunnskaper og tignet seg ny kompetanse etter råd fra mentor og eksterne rådgivere.

Drittsekk UB team

3. plass Drittsekk UB

Skole: Sandefjord videregående skole

Jurybegrunnelse: Fått med seg hva HR virkelig handler om og jobbet godt med dette, de har også gjort nødvendige endringer underveis som har gitt gode resultater.

Beste yrkesfaglige Ungdomsbedrift

Ull og tull gruppebilde

1. plass Ull&tull UB

Skole: Nome videregående skole

Jurybegrunnelse: Denne ungdomsbedriften sprenger skalaen når det gjelder yrkesstolthet. De viser et stort engasjement for bedriften, har blikk for fremtiden og deres faglige ansvar for fremtiden. Kvaliteten ligger i at de tar samfunnsoppdraget på alvor, og er opptatt av å være selvforsynte. De er både realistiske og jordnære.

Førstepremien går til Ull og tull UB fra Nome vgs!

Design uten navn 2 kopi 1

2. plass Pelskling UB

Skole: Melsom videregående skole

Jurybegrunnelse: Denne ungdomsbedriften lager unike produkter, har egen produktutvikling og egen produksjon. De viser stort engasjement for dyrevelferd, og yrkesstoltheten vises tydelig gjennom arbeidet de utfører og måten de presenterer det på. Her er det kvalitet i alle ledd.

2. plassen går til Pelskling UB.

77bc95e8 2b83 4cf0 b50f b1a81db8b260

3. plass Honningeplene UB

Skole: Nome videregående skole

Jurybegrunnelse: Denne ungdomsbedriften imponerte med en gjennomført og helhetlig prosess, fra råvare, via produktutvikling og produksjon, til matsvinn. Til og med grisen får sitt! De imponerte med smittende engasjement og stor yrkesstolthet.

3. plassen går til Honningeplene UB

Gunnar Knudsen-prisen - Beste innovasjon

Bilde Paradi UB Notteroy VGS

1. plass Paradi UB

Skole: Nøtterøy videregående skole

Juryebegrunnelse:Vinneren av Gunnar Knudsen-prisen for beste innovasjon har løst et praktisk problem som mange lever med i det daglige. Innovasjonen tar utgangspunkt i et produkt alle har, men som har klare begrensninger. Gjennom kreativt arbeid har gruppen fjernet disse begrensningene og presentert en helt ny løsning.

Når man vil presentere et produkt som skal fungere på kjøkkenet er det lurt å teste ideen på de mest krevende kundene man kan tenke seg, nemlig kokkene. Det har gruppen gjort og videre testing av ferdig produkt er avtalt. De har også knyttet til seg design- og produksjonskompetanse for å styrke gjennomføringskraften sin.

Vinnergruppen vil frigjøre mange kubikkmeter med hylleplass i norske kjøkken når det fleksible grytelokket kommer i handelen. Vinnerne kommer fra Nøtterøy videregående skole; nemlig Paradi UB fra Nøtterøy vgs! Gratulerer!

New Life UB Foto Notteroy VGS

2. plass NewLife UB

Skole: Nøtterøy videregående skole

Jurybegrunnelse: Produktet har stor innovasjonsgrad og mange nyttige bruksområder, i tillegg til at det ikke finnes på markedet i dag. Teamet viste stort engasjement og har gjort et solid stykke arbeid. Denne ville vært veldig nyttig på tur og gjort livet enklere om den kom på markedet. Juryen håper det gode arbeidet fortsetter og at idéen blir realisert.

Andreplassen går til NewLife UB Nøtterøy vgs

Beniffy UB Notteroy VGS foto

3. plass Beniffy UB

Skole: Nøtterøy videregående skole

Jurybegrunnelse: Idéen er veldig god og selv om det finnes varianter av dette i dag, så ser juryen stor grad av innovasjon og skapervilje. Den løser et problem som mange kjenner seg igjen i og teamet viste stort engasjement og troverdig i prosjektet. Juryen lot seg også imponere av andel samarbeidspartnere og at det var innhentet gode tegninger.

Tredjeplassen går til Beniffy UB

Beste reklamefilm - publikumspris

E Drink Team

1. plass E-drink UB

Skole: Sandefjord videregående skole

Beniffy UB Notteroy VGS foto

2. plass Beniffy UB

Skole: Nøtterøy videregående skole

Skjermbilde 2022 03 18 kl 16 14 54

3. plass Kitch&Switch UB

Skole: Thor Heyerdahl videregående skole