Digitale intervjuer

Vi starter hele mesterskapet med digitale intervjuer. Så kategoriene først ut er:

 • Gunnar Knudsen prisen - Beste innovasjon (1.mars)
 • Bærekraftsprisen (2.mars)
 • Beste Yrkesfaglige Ungdomsbedrift (3.mars)

Gunnar Knudsen prisen - Beste innovasjon

I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

Skjermbilde 2022 02 28 kl 17 22 04
 • På hvilken måte er ungdomsbedriften konsept/løsning nyskapende?
 • Er konseptet/løsningen egnet for kommersialisering?
 • Hvilket behov er det i markedet for konseptet/løsningen i dag?
 • I hvilken grad bidrag konseptet/løsningen til å skape forbedringer,fornying eller forenkling i fremtiden?
 • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringslivet?
 • Er det potensiale for å skape økonomisk verdi i fremtiden?

Bærekraftsprisen

Skjermbilde 2022 03 01 kl 19 59 56

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere

bærekraftutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra både innsendt beskrivelse og intervju på stand, basert på følgende kriterier:

 • Løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
 • Hvilket behov er det i markedet for produktet?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?
 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?
 • I hvilken grad / hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

Beste Yrkesfaglige Ungdomsbedrift

Skjermbilde 2022 03 03 kl 09 45 34

Det er kun ungdomsbedrifter fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som kan delta i denne konkurransen. Juryen legger vekt på følgende kriterier:

 • Kvaliteten på varen/tjenesten
 • Formidler ungdomsbedriften yrkesstolthet og engasjement for eget fag?