Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2022!

Header FM UB Forside nettside 02

Velkommen til landingssiden for Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Vestfold og Telemark! Her vil dere finne alt dere trenger å videt om årets mesterskap.

Korona-situasjonen:

Vi kommer til å strekke oss langt for å få til et fysisk mesterskap. Med bakgrunn i pandemisituasjonen, og at vi trolig må leve med restriksjonsendringer helt frem til mesterskapet, jobber vi med både digitale, fysiske hel- og halvdigitale løsninger. Vi vil trolig ha et bedre bilde av situasjonen 1 mnd. før mesterskapet (15. februar). Vi oppfordrer dere med dette å følge nøye med på oppdateringer.


Vi gleder oss til skolårets stor begivenhet - og ønsker dere lykke til med forberedelser og deltakelse.

De viktigste datoer og frister:

  • Fredag 14.januar: Påmeldingsfrist
  • Onsdag 16.februar: Innlevering av materiell
  • Tirsdag 8.mars: Innleveringsfrist for presentasjon til "Beste Ungdomsbedrift"
  • Uke 9: Digitale juryintervju
  • Tirsdag 15.mars: Mesterskapsdagen


Ved spørsmål kontakt:

Photo 2021 08 12 13 38 06
Frida Ditlefsen
Fagansvarlig videregående skole, region Telemark