WoodshopsUB

Logo til woodshops

Skole: Sande videregående skole

Forretningsidé: Vi vil tilby en variasjon av nye, kreative og bærekraftige produkter av tre. For familier og med hovedfokus på produkter som kan skape lyspunkter i hverdagen.

Kategori: Beste reklamefilm , Beste forretningsplan/modell, Beste markedsføring, Beste HR-bedrift