Vedløft UB

Microsoft Teams image 2 kopi 3

Skole: Melsom videregående skole

Forretningsidé: Håndtak til å løfte ved sekker med. Målgruppen til dette produktet er alle som håndterer ved.

Kategori: Bærekraftsprisen, Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift, Beste ungdomsbedrift, Beste samarbeid med næringslivet, Gunnar Knudsen-prisen: Beste innovasjon