UNIK UB

Microsoft Teams image 19 kopi

Skole: Thor Heyerdahl videregående skole

Forretningsidé: UNIK UB designer og produserer barnebøker som skal sørge for et bedre skolemiljø, og sosial trygghet blant unge som føler seg annerledes.

Kategori: Beste forretningsplan/modell, Bærekraftsprisen, Beste HR-bedrift