TRIGGER FILM UB

Trigger Film

Skole: Horten videregående skole

Forretningsidé: Bedriften produserer forskjellige medieprodukter innenfor Film og SOME
Målgruppen er fra 15 - 25

Kategori: Beste reklamefilm, Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift, Bærekraftsprisen, Beste ungdomsbedrift