Sneaker Swap UB

Sneakerswap

Skole: Thor Heyerdahl videregående skole

Forretningsidé: SneakerSwap UB kjøper inn brukte sko, vasker dem og gir skoene et oppfriskende utseende til sko-interesserte mennesker.

Kategori: Beste tjeneste , Bærekraftsprisen , Beste HR-bedrift, Beste salgsteam