Smak av stolthet UB

S Mak av stolthet

Skole: Sandefjord videregående skole

Forretningsidé Smak av stolthet tilbyr elevene på SVGS mat fra ulike kulturer som finnes på skolen.

Kategori: Beste salgsteam, Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift, Beste ungdomsbedrift, Beste forretningsplan/modell, Beste reklamefilm