Shining UB

Logo kopi

Skole: Melsom videregående skole

Forretningsidé: Lager refleks tilbehør til hund og hest.

Kategori: Beste reklamefilm , Beste forretningsplan/modell, Gunnar Knudsen-prisen: Beste innovasjon