SøveStrikk UB

Microsoft Teams image 2 kopi

Skole: Nome videregående skole

Forretningsidé: Vi strikker på bestilling og målgruppen vår er alle som er interessert i strikka produkter.

Kategori: Beste forretningsplan/modell