Søve vedproduksjon UB

S Ove Vedproduksjon

Skole: Nome videregående skole

Forretningsidé: Selge ved og andre vedprodukter.

Kategori: Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift, Beste salgsteam