Raskved UB

Raskved logo

Skole: Horten videregående skole

Forretningsidé: Brenn ved, ikke penger

Kategori: Beste reklamefilm