Pronola UB

Pronola

Skole: Porsgrunn videregående skole

Forretningsidé: Vi lager hjemlaget granola laget av brød som skal kastes. Mål gruppa vår er folk som liker granola.

Kategori: Beste reklamefilm, Bærekraftsprisen , Beste samarbeid med næringslivet, Beste ungdomsbedrift, Beste salgsteam