LedEkspress UB

Led Ekspress UB

Skole: Skien videregående skole

Forretningsidé: Vår forretningside er å dropshippe led produkter

Kategori: Beste reklamefilm , Beste markedsføring, Beste forretningsplan/modell