HjemmeHjelpen UB

Hjemmehjelperen

Skole: Skien videregående skole

Forretningsidé Hjelpe alle med hushjelp de ikke kan utføre uansett grunn. Målgruppe: alle

Kategori: Beste tjeneste, Beste reklamefilm , Beste markedsføring