Samarbeidspartnere: Vestfold og Telemark

Alle samarbeidspartnere

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.

NAV Arbeidslivssenter Telemark og Ungt Entreprenørskap (UE) Vestfold og Telemark har i flere år hatt et samarbeid. Hensikten er å gi lærere, elever og studenter i Vestfold og Telemark kunnskap om og erfaring i arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA) og gjennom dette forebygge og redusere fravær, øke trivsel og styrke arbeidsmiljøet samt gi informasjon om NAVs rolle i samfunnet.Dette oppnås ved å benytte UE Vestfold og Telemarks etablerte arenaer og kontakter for å få i stand IA-avtaler mellom NAV Arbeidslivssenter Telemark og Ungdomsbedrifter (UB) og Studentbedrifter (SB). For å stimulere elevene og studentene til innsats i IA-arbeidet og samtidig løfte dette arbeidet fram for allmennheten, gjennomføres det konkurranser for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter i «Beste IA-bedrift» på fylkesnivå. De beste av disse får anledning til å konkurrere på nasjonalt nivå.