Samarbeidspartnere: Vestfold og Telemark

Alle samarbeidspartnere

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.

NAV Arbeidslivssenter Telemark og Ungt Entreprenørskap (UE) Vestfold og Telemark har i flere år hatt et samarbeid. Hensikten er å gi lærere, elever og studenter i Vestfold og Telemark kunnskap om og erfaring i arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA) og gjennom dette forebygge og redusere fravær, øke trivsel og styrke arbeidsmiljøet samt gi informasjon om NAVs rolle i samfunnet.Dette oppnås ved å benytte UE Vestfold og Telemarks etablerte arenaer og kontakter for å få i stand IA-avtaler mellom NAV Arbeidslivssenter Telemark og Ungdomsbedrifter (UB) og Studentbedrifter (SB). For å stimulere elevene og studentene til innsats i IA-arbeidet og samtidig løfte dette arbeidet fram for allmennheten, gjennomføres det konkurranser for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter i «Beste IA-bedrift» på fylkesnivå. De beste av disse får anledning til å konkurrere på nasjonalt nivå.

Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet i tilknytning til dette.

Verda endrar seg raskare enn nokon gong, og for å kunne møte nye utfordringar er vi heilt avhengige av nye løysingar. Vi treng raske hovud som tenkjer nytt, kreative problemløysarar som ser framover og handlekraftige eldsjeler som spreier entusiasme. Vi treng eit heilt nytt universitet med nye perspektiv og tett kontakt med framtidas arbeidsliv. Vi er USN, vi gjev deg kunnskap for framtida!