SAFECHARGE UB - Nøtterøy videregående skole

SafeCharge UB er en ungdomsbedrift fra Nøtterøy videregående skole. De er kvalifisert til NM for ungdomsbedrifter og representerer Vestfold og Telemark i konkurransekategoriene "Bærekraftprisen -i samarbeid med Storebrand" og "Innovasjonsprisen- i samarbeid med Virke".

De skal lage et produkt som gjør det mulig å stoppe strømtilførselen mellom mobil og mobillader for å hindre brann, batterislitasje og redusere strømforbruk. Målgruppen er alle som eier en mobil eller nettbrett.

Logo

Sitat fra juryens begrunnelse - Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Vestfold og Telemark:

"Sitat fra juryens begrunnelse i kategorien "Bærekraftprisen- i samarbeid med Storebrand"på fylkesmesterskapet i Vestfold og Telemark: " Mobilbatterier inneholder mange stadig sjeldnere materialer som ofte utvinnes på en lite bærekraftig måte og har sosiale og miljømessige konsekvenser. Safecharge forlenger levetiden til batterier og reduserer behovet for å bytte ut mobiler så hyppig. Bedriften bidrar til måloppnåelse på SDG3, SDG 12 og SDG13. ""

Deltakere: Henrik Bonde, Sami Farran, Mathias Johnsen, Ankit Bhardwaj, Henrik Schøyen

Skole: Nøtterøy videregående skole

Ansvarlig lærer: Birgit Storhaug

Kontaktinformasjon:

Daglig leder:

Navn: Henrik Bonde

Mail: henriksbonde@outlook.com

Mobil: 93 61 64 63


Ansvarlig lærer:

Navn: Birgit Storhaug

Mail: Birgit.storhaug@vtfk.no

Mobil: 99 45 35 51


Kontakt i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark:

Navn: Nina Molteberg

Mail: nina.molteberg@ue.no

Mobil: 99 49 37 37

Link til videopitch:

Instagram: https://www.instagram.com/safe...