Ecolution UB – Sandefjord videregående skole

Evolution UB

Ecolution UB fra Sandefjord videregående skole deltar i NM for Ungdomsbedrifter. De går service og samferdsel.

Forretningside: De ønsker å bidra med å redusere plastmengden i Sandefjordsfjorden som kommer via toalettene. Vi retter oss mot hotellbransjen ved å tilby toalettene deres informasjonsskilt. Dette er unikt da det ikke finnes noe liknende tiltak som oppfordrer til dovett.

Ecolution UB representerer Vestfold fylke i Bærekraftsprisen - i samarbeid med Storebrand, Beste samarbeid med næringslivet, Beste markedsføring - i samarbeid med Virke og Beste yrkesfaglige bedrift.

PITCH BESTE YRKESFAGLIGE BEDRIFT
PITCH BESTE SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET
BESTE MARKEDSFØRING PITCH
BÆREKRAFTPRISEN

Deltagere: Marielle Madeleine Hals, Amalie Fusen Stenklev, Helene Tyslum Sperre

Skole: Sandefjord videregående skole

Ansvarlig lærer: Britt Susan Roland-Jacobsen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: Emilie Stensrud Løvli –92296433–lovli02emilie@gmail.com
Kontakt Ungt Entreprenørskap VESTFOLD: Nina.Molteberg@ue.no
Ansvarlig lærer: Britt Susan Roland-Jacobsen: britt.rolandjacobsen@vtfk.no

Nettsiden til bedriften

Ecolution UB logo