Cåntæiner & Co UB - Bamble videregående skole avdeling Grasmyr

Cantaeiner UB

Cåntæiner & Co UB fra Bamble videregående skole avdeling Grasmyr deltar i NM for Ungdomsbedrifter. De går service og samferdsel.

Forretningsideen:
Dumping av snø i vannet er miljøskadelig. Derfor vil vi lage ett nedsmeltingssystem som bidrar til bedre helse for jordkloden.

De representerer Telemark i Innovasjonsprisen, Beste forretningsplan og Bærekraftsprisen - i samarbeid med Storebrand

Innovasjonsprisen pitch


Deltagere: Sunniva Kristensen, Jostein Olstad

Skole: Bamble videregående skole avdeling Grasmyr

Ansvarlig lærer: Anniken Ausen

Daglig leder: Mia Bjørnvald Olsen, 980 74 879, miaolsen54@gmail.com

Instagram profil

Canteiner UB logo