Til hovedinnhold

Registrere

Ungdomsbedriften skal søke om å få et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Den prosessen starter her


Registreringsprosessen bla svg

Bedriften skal godkjennes av tre instanser; Læreren skal godkjenne at bedriften er organisert i henhold til lærerens veiledning og krav, mens Enhetsregisteret sjekker at alle formelle krav til bedriften er oppfylt. Etter at bedriften har mottatt organisasjonsnummer vil en rådgiver fra Ungt Entreprenørskap gjøre endelig godkjenning.

Tar det lang tid å bli godkjent?

Ja, registreringsprosessen kan ta litt tid, så det lønner seg å sette seg grundig inn i hva som kreves FØR man begynner selve registreringen