Til hovedinnhold

Idéutvikling

Hvilken utfordring ønsker dere å løse?


Nå skal dere få vist hvor kreative dere er! Målet er at dere skal finne en idé eller et produkt som dere selv har lyst å jobbe med og som løser et problem.


Finn ideen!

Læreren deres skal hjelpe dere gjennom den kreative prosessen der dere skal ende opp med en idé Det er mange ulike måter å gjennomføre en kreativ prosess på. Brainstorming er én måte å komme opp med mange ideer. Her er ett eksempel på hvordan dere kan gå fram:

UE elev stjerne tips bla
  1. Kom opp med mange ulike problemer som dere ønsker å løse. Ta gjerne utgangspunkt i FNs bærekraftsmål eller i problemer i deres eget lokalsamfunn eller yrke/bransje.
  2. Velg hvilket problem dere vil løse.
  3. Forstå hva problemet egentlig handler om og hvilke behov som er knyttet til dette.
  4. Kom opp med så mange ideer som mulig på hvordan problemet kan løses.
  5. Velg hvilken idé dere vil ta videre, dvs. som kan bli ungdomsbedriftens forretningsidé.

Er det behov for ideen?

Når dere har kommet opp med en idé, lønner det seg å gjøre en markedsvurdering for å finne ut om det er behov og interesse for ideen/produktet. Det er verken økonomisk eller bærekraftig å lage noe som ingen har bruk for eller er villige til å betale for.

1. Løser ideen et problem?
2. Hvem er kunden deres?
3. Trenger kunden ideen/produktet?
4. Skiller deres idé/produkt seg fra konkurrentene?

Filmen er laget av Innovasjon Norge


UE malflagg bla

Fra idé til forretningsidé!

Nå skal dere utvikle ideen til en forretningsidé. En forretningsidé skal gi svar på:

1. Hva dere skal selge
2. Hvem dere skal selge til (kunden)
3. Hvilket problem dere løser for kunden (behov)

Skriv ned forretningsideen ved å svare på disse punktene.


Kan noen stjele ideen?

Dersom ideen deres er unik og det er fare for at andre kan stjele den, så bør dere beskytte ideen.

Lurer dere på om andre bedrifter kanskje har klekket ut den samme ideen som dere? Les mer her for å finne ut av dette, slik at dere ikke blir beskylt for å stjele andres ideer.

Eksempelbank