Til hovedinnhold

Produktet

Dere må selv vurdere om produktet er klart for lansering. Kanskje produktet trenger å testes først?


Gjennom idéutviklingsfasen har dere funnet fram til en idé som dere ønsker å realisere. Det at dere har et "bilde" av hvordan produktet deres skal være, betyr ikke at det er 100 % klart.

Produktutvikling

Produktutvikling er en prosess der dere utvikler varen eller tjenesten gjennom å lage en prototype (evt. flere prototyper) som dere tester. Hensikten med å teste er å lære og få tilbakemeldinger fra potensielle kunder slik at dere kan gå ut på markedet med et produkt som dekker kundens behov og som kunden ønsker.

UE timeglass gronn

Et produkt eller en prototype?

Ideelt sett ender produktutviklingsprosessen opp med at dere står igjen med ett lovende produkt som dere lanserer i markedet.

Dersom dere legger mye tid og arbeid ned i produktutviklingen kan det hende at dere ikke kommer så langt, men at dere sitter igjen med en veldig godt gjennomarbeidet prototype.


Prototype

Formålet med en prototype er å teste funksjon, design og kvalitet. Den første prototypen kan være veldig enkel. Prototypen kan være en tegning, tegneserie/storyboard eller en enkel fysisk modell. Når dere utarbeider noe visuelt, er det lettere å vise fram ideen og få tilbakemelding fra andre.

Test prototypen på flere potensielle kunder. Tilbakemeldingene dere får er nyttige uansett om de er positive eller negative. Positive tilbakemeldinger bekrefter at dere er på rett spor. Negative tilbakemeldinger gir dere en pekepinn om at det er noe dere må forandre. Dere vil kunne sitte igjen med sprikende tilbakemeldinger fra ulike folk. Dere må diskutere i ungdomsbedriften hva dere tenker om de tilbakemeldingene dere har fått.

Tips til å lære mer:

UE baerekraft gronn

Bærekraftig produkt

Flere og flere kunder er interessert i å velge varer og tjenester som er bærekraftige. Hvordan kan produktet deres bidra til å løse ett av FNs bærekraftsmål og gjøre verden bedre?

Gå til ressurssiden for bærekraft =>