Til hovedinnhold

Økonomi

Det lønner seg å ha kontroll på økonomien!


Alle ungdomsbedrifter skal føre et forenklet regnskap.

Regnskap

Det er økonomiansvarlig sin oppgave å føre regnskap fortløpende gjennom skoleåret. Økonomiansvarlig skal også passe på at ungdomsbedriften holder seg innenfor reglene.

Budsjett

Det er lurt å sette opp et budsjett i starten av skoleåret. I budsjettet planlegger dere hva slags inntekter og kostnader dere tror ungdomsbedriften kommer til å ha.

Startkapital

De fleste bedrifter trenger startkapital for å komme i gang. I oppstartsfasen kan dere ha noen utgifter (f.eks. innkjøp av utstyr). Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på.

Bankkonto

Det kan være lurt å opprette en bankkonto. Ungdomsbedriften må være ferdig registrert og ha fått organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene før dere oppsøker banken.