Til hovedinnhold

Mesterskap

Det er mye å lære ved å delta i et mesterskap


Denne siden er ikke klar enda.

Det å delta på mesterskap for ungdomsbedrifter er morsomt og lærerikt. I et mesterskap vil dere presentere bedriften og produktene deres, og delta i ulike konkurranser. Kanskje skolen arrangerer et skolemesterskap. Ungt Entreprenørskap arrangerer fylkesmesterskap i februar-mars i alle fylker. Noen av vinnerne fra fylkesmesterskapene går videre til Norgesmesterskap Ungdomsbedrift (NM). Ta kontakt med UE i fylket deres for å få vite mer om hvem som kan gå videre til NM.

Her kommer ressurser (tekst, film, maler, eksempler) knyttet til:

  • Mesterskap; planlegge utstillingen - legge ut Aftermovie fra NM UB 2022?
  • Pitch; UE Rogaland tips for pitch, UE Oslo tips for pitch, Mathias tips for videopitch
  • Delårsrapport; innhold og mal