#UE20år

 

Hovedorganisasjonen Virke er opptatt av at vi må utvikle en sterkere kultur for entreprenørskap og utvikle entreprenørielle kompetanser og adferd (entrepreneurial mindsets) i befolkningen. Utdanning og opplæring vurderes som de viktigste driverne for å oppnå dette. 
  

Virke (tidligere HSH) var en av initiativtakerne da Ungt Entreprenørskap ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom 10 år var Vibeke Hammer Madsen styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge. Virke og Ungt Entreprenørskap deler hvert år ut prisen til Årets entreprenørskapslærer. Virke er en av Ungt Entreprenørskaps viktigste allierte i arbeidet med politisk påvirkning for å få entreprenørskap inn i strategier og læreplaner. 
 

www.virke.no