#UE20år

 
Ungdomsbedrift - fra drøm til virkelighet

 
Programmet Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring med innovasjon og entreprenørskap innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene ungdomsbedriften, med lærer som veileder og en mentor fra lokalt arbeidsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Ved slutten av skoleåret må elevene avvikle bedriften og skrive årsrapport.
 

Siste skoleår ble det etablert 2056 ungdomsbedrifter i Norge med totalt 11 850 elever. Elevene fikk teste verdiskaping med god veiledning fra representanter fra næringslivet. Og i Ungt Entreprenørskap har vi full likestilling; halvparten av de daglige lederne fra hvert kjønn.

Besøk ungdomsbedrift.no

 

Fill out my online form.