#UE20år

 
Studentbedrift - med arbeidslivet som læringsarena

 
Studentbedrift gir studenter ved universiteter og høgskoler kompetanse og kunnskap om verdiskaping, samarbeid, nettverksbygging og bedriftsetablering i praksis. Studentene utvikler sin egen forretningsidé, og får erfaring med å starte opp, drive og avvikle bedriften. Fokus ligger på læring i arbeidsprosessene, og studentene får støtte av en faglig veileder ved studiestedet og en mentor fra arbeidslivet.

Siste skoleår ble det etablert 219 studentbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap med totalt 730 ansatte (studenter).

Besøk studentbedrift.no

 

Fill out my online form.