#UE20år

 

Nordeas engasjement for Ungt Entreprenørskap dreier seg om å motivere unge menneskers skaperglede, og om å synliggjøre bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter.

 
Nordea har støttet Ungt Entreprenørskap siden etableringen i 1997, og er i dag organisasjonens største private samarbeidspartner. Hvert år er de ansatte ute i skolen på #Nordeaiskolen, der de gjennomfører programmet Økonomi og karrierevalg og lærer ungdomsskoleelever om personlig økonomi. Banken deler også ut prisen for beste forretningsplan i de nasjonale konkurransene for ungdomsbedrifter og studentbedrifter.

I tillegg til å være nasjonal hovedsamarbeidspartner, er Nordea samarbeidspartner med fylkesorganisasjonene i Oslo, Akershus, Buskerud og Nordland. John Sætre, leder av Bankvirksomheten i Norge, er Nordeas representant i det nasjonale styret. 
 

www.nordea.no