#UE20år

Entreprenørskap skal ikke være et fremmedord for unge

 
Av Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

 

Før fingeravtrykksensorer ble vanlig på mobiltelefoner, var Kim Humborstad overbevist om at fingeravtrykket en dag ville være alt du trengte for å identifisere deg eller betale for kaffen. I 2008 startet han en studentbedrift ved Høgskolen i Telemark. Målet var å gjøre betaling med kort sikrere og mer effektivt. Under NM for studentbedrifter vant de Ferdprisen for størst internasjonalt potensiale. Idag leder Kim selskapet Zwipe, som har over 30 ansatte og kunder i alle verdensdeler.

Norge er i disse dager i ferd med å få 5000 nye administrerende direktører. De er daglige ledere for elevbedrifter, ungdomsbedrifter og studentbedrifter i hele landet.

Entreprenørskap blant unge er en av suksesskriteriene for at vi skal klare omstillingen til en ny økonomisk og teknologisk virkelighet i Norge. Heldigvis ser vi nå en bølge av unge mennesker som ønsker å starte bedrifter og søker mot startupmiljøer.

På 90-tallet var imidlertid "entreprenørskap" mer eller mindre et fremmedord i det norske utdanningssystemet. Derfor tok NHO i 1997 initiativ til å opprette Ungt Entreprenørskap.

Det var et stort behov for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. I dag, 20 år etter, har UE opplæringsprogrammer for entreprenørskap på alle utdanningsnivåer.

Et tett samarbeid mellom næringsliv, skole og akademia fører til flere gode ideer og innovasjoner. Det gjør de unges overgang fra skole og studier til arbeidsliv lettere, og gir arbeids- og næringslivet bedre tilgang på kvalifisert og relevant arbeidskraft.

Gjennom 20 år har så langt 400 000 ungdommer lært innovasjon og entreprenørskap i praksis via Ungt Entreprenørskap (UE) sine bedriftsprogrammer. De sitter nå på en veldig viktig kompetanse for Norges fremtid. Innovatører trengs både i offentlig og privat sektor, i nye og eksisterende selskaper.

Enda flere skoler og utdanningsinstitusjoner bør derfor legge til rette for ungdoms- og studentbedrifter, slik at flere får tilbud om dette som en del av opplæringen. Målet er ikke at alle skal starte egen bedrift som Kim Humborstad, men vi trenger mange innovative hoder. Det er viktig for landet vårt som fremover må skape mange flere nye arbeidsplasser.